Praktisk informasjon

Idrettskretsen stiller med leirleder og noen aktivitører. Deltakerne må selv ordne ledsagere. Vi kan være behjelpelige med å gi tips til å skaffe
ledsager. Spørsmål vedrørende dette rettes til leirleder.

Ankomst fredag 2. august 2024 mellom kl 11:00-12:00 og avslutning
m/grilling og premieutdeling onsdag 7. august 2024 kl 17:00.

Hurdal syn- og mestringssenter ligger ved Hurdalsjøen. Senteret har
hotellstandard og har fine treningsfasiliteter som gymsal, klatrevegg og svømmebasseng. Vi skal bo på to- og tremannsrom. Senteret er universelt utformet, og har tilgang på enkle hjelpemidler. Det er ikke personløfter eller senger som kan heves og senkes her.

Transport ordnes av hver enkelt. Annet dere ønsker å informere om gjøres til leirleder pr. telefon eller ved ankomst.