Målgruppe

Utviklingshemmede barn og ungdom i Viken i alderen 8 - ca 26 år.