Tilskudd

I tillegg til de utlistende støtteordningene, finnes mange andre støtteordninger for idrettslag, både lokale og nasjonale. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.