Klubbens styrearbeid i praksis - bestill hjem

Klubbens styrearbeid i praksis - bestill hjem

Har idrettslaget felles drivkraft og felles retning? Hvilket ansvar har idrettslagets styre egentlig? 

Klubbens styrearbeid i praksis er idrettens mest populære kurs! Kurset retter seg mot styret i idrettslaget, enten du er ny i styret eller erfaren.

Deltakerne får grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområder. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Hele klubbstyret anbefales å ta dette kurset samlet etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt for det videre arbeidet.

Kurset er delt inn i 3 hovedtemaer:
Ansvarsoppgaver 
Hvilket formelt ansvar har styret og hvordan kan ansvaret ivaretas på best mulig måte?

Strategioppgaven 
Hvordan kan styret jobbe best for å oppnå idrettslagets mål?

Ressursoppgaven 
Hvilke ressursbehov har vi og hvordan kan vi sørge for best mulig samspill i idrettslaget?

Målgruppe 
Styret i idrettslag og andre interesserte. Vi anbefaler også at valgkomiteen i idrettslaget deltar. 

Gjennomføring
Kurset gjennomføres på én kveld, enten fysisk oppmøte eller digitalt. 

Tid
3 timer

Pris
Gratis

Er ditt idrettslag interessert i kurset? Ta kontakt og vi tilrettelegger kurs for ditt idrettslag.

Viken idrettskrets tilbyr også regionale kurs - se kurskalender