Digitale kurs i Klubbens styrearbeid i praksis

Digitale kurs i Klubbens styrearbeid i praksis

KURS HØSTEN 2021

Gjennom å delta på dette kurset kan dere sikre dere en god start med konkrete tips og verktøy for hvordan dere sammen kan jobbe mest mulig effektivt.

Onsdag 22. september
Tirsdag 28. september
Onsdag 20. oktober
Tirsdag 26. oktober
Tirsdag 9. november

* Alle dager kl 18:00-21:00

Målgruppe
Hovedstyret i idrettslaget og eventuelle styrer i undergrupper. Vi anbefaler også at valgkomiteen i idrettslaget deltar.

Kurset kan også bestilles hjem til idrettslaget.
Kontakt oss på viken@idrettsforbundet.no