Søknader og tildelinger

Her finner du en oversikt over idrettslag som har søkt. Kanskje du finner inspirasjon og aktuelle idrettslag å samarbeide med eller dele erfaringer med.

Det kom inn 62 søknader totalt fra hele Viken. Søknader fra Drammen, Fredrikstad og Sarpsborg ble koblet til sine respektive idrettsråd. VIK har fått tildelt kr 2 050 000,- til inkludering IL i kommuner fra tidligere Akershus. VIK har ikke fått avslag på søknad om midler fra Viken fylkeskommunen.  

 

Tidligere
Akershus
 

Viken
klubber
 

Drammen,
    Fredrikstad,
Sarpsborg
 

Totalt 

Antall søknader  

30  

24  

8  

62  

Antall tiltak   

45  

28  

15  

91  

Søknadssum  

 3 810 350  

 1 769 260  

849 750  

 6 429 360  

I tillegg til dette ligger søknadene er Asker idrettsråd og Ullensaker idrettsråd ivaretatt i behandlingen med sine søknader om arbeid for økonomisk inkludering.  

Tildeling av Inkludering IL midler 2021 i tidligere Akershus kommuner

Tildeling av Inkludering i IL midler 2021 (pilotprosjekt)