Idrettslag gammel

Kontaktinformasjon

Kurs
Helen Kyhen 46 91 90 89
Ida Kristin G. Grosås 91 87 20 08

Klubbutvikling
Hanne-Kristin Kvarme 97 73 56 18
Frode Jensen 95 12 03 40
Martin Wroblewski 48 27 44 85

Barneidrett
Hanne-Kristin Kvarme 97 73 56 18

Ungdomsidrett
Marte Bøhm Nordahl 92 04 09 48 

Inkludering i idrettslag
Marte Bøhm Nordahl 92 04 09 48