Oversikt over bosetting i kommunene i Viken i 2022

Kommuner som ikke har bosatt flyktninger i 2022 vises ikke i oversikten.

: betyr at tallet er fjernet av personvernhensyn. Dette betyr som regel at det er under fem personer i feltet eller at totalsum på bosatte minus bosatte fra Ukraina er under fem.

KOMMUNE

ANTALL BOSATTE:

ANTALL BOSATTE FRA UKRAINA:

Aremark

:

:

Asker

43

11

Bærum

32

7

Drammen

50

26

Eidsvoll

:

:

Flesberg

:

:

Fredrikstad

18

:

Frogn

12

:

Gol

11

:

Halden

5

5

Hol

:

:

Hole

5

5

Indre Østfold

31

:

Kongsberg

16

11

Lier

26

8

Lillestrøm

36

:

Lunner

:

:

Lørenskog

30

11

Modum

17

17

Moss

54

37

Nannestad

:

:

Nes (Ak.)

17

9

Nesodden

:

:

Nittedal

15

5

Nordre Follo

14

8

Nore og Uvdal

7

7

Ringerike

16

:

Rælingen

12

5

Sarpsborg

:

:

Sigdal

6

6

Ullensaker

10

:

Vestby

7

:

Øvre Eiker

21

8

Ål

:

:

Ås

39

: