FUTT - Fra klubbhus til aktivitetshus

Ønsker ditt idrettslag å utvikle klubbhuset eller uteområdet for nye aktiviteter?

Da ønsker vi deg velkommen til Kråkerøy Idrettslag og Drammens ballklubb.

Vi ønsker å invitere idrettslag til å besøke henholdsvis Drammen Ballklubb eller Kråkerøy Idrettslag som eksempler på referanseanlegg i vårt nye prosjekt «fra klubbhus til aktivitetshus». Under besøket vil det være mulighet for befaring, foredrag fra klubbene og anledning til å stille spørsmål. Besøkene er ment å inspirere og legge til rette for utveksling av kunnskap, med sikte på å bidra til bygging eller videreutvikling av idrettslagenes klubbhus.  

Kråkerøy Idrettslag mandag 12. februar 18:00 – 20:00 

Drammens Ballklubb tirsdag 13. februar 18:00 – 20:00 

Informasjon om referansebyggene

Kråkerøy Idrettslag, mandag 12. februar 18:00 – 20:00 

Etter utvidelsen av klubbhuset har aktiviteten skutt i været. Salen er det store samlingspunktet: anleggskomiteen møtes tirsdager, stor frokostgruppe onsdager, og yoga med lokalsamfunnet torsdager. Kveldene er for Lions og klubbarrangementer, med Kråkerøy historielag som gjester en gang i måneden. 

KIL har åpnet klubbhuset for ungdommen, tilbyr leksehjelp, mat, og et sted å være fra 13-17 mandag til torsdag. Dette hjelper logistikken for foreldre med tidlige treninger kl. 16 og gir muligheter for sosiale aktiviteter etterpå. 

Utfordringer med møtelokaler ble løst med utvidelsen som kostet 12.7 millioner kroner i 2022. Med støtte fra spillemidler, momskompensasjon, stiftelser og 5.5 millioner i egenkapital har idrettslaget i dag mindre enn én million i gjeld. 

Velkommen mandag 12. februar for å se mer av klubbhuset på Kråkerøy.

 

Drammens ballklubb, tirsdag 13. februar 18:00-20:00 

DBKs engasjement for "Huset på banen" som et møtested, inkludert for de utenfor den tradisjonelle idretten, har gitt positive ringvirkninger. E-sporttilbudet har ikke bare tilført flere medlemmer, men også rekruttert frivillige som ellers ikke ville vært involvert i organisert idrett. 

Utvidelsen av klubbhuset ble motivert av den allerede omfattende aktiviteten på det gamle klubbhuset. Med et allsidig tilbud gjennom "Aktive Lokalsamfunn" og fokus på tilgjengelighet via et app-basert låsesystem for medlemmer over 18 år, har klubben skapt et inkluderende og ansvarsfullt miljø. 

"Huset på banen" i Drammens Ballklubb har utviklet seg til samlingssted for skolebarn, ungdom og eldre. 

Velkommen tirsdag 13. februar for å høre mer om prosessen i prosjektet.