Kom i gang med medvirkning prosessen

Idrettskretsene tilbyr interesserte idrettslag gratis hjelp for å komme i gang med en medvirkningsprosess rundt fremtidens aktivitetstilbud og klubbhus/aktivitetshus.

Idrettslagene skal arbeide for å utvikle god idrettslig aktivitet i lokalmiljøene. Dette betinger imidlertid gode anlegg som har evne til å fange opp nye aktivitetstrender og følge samfunnsmessige utfordringer. Mange klubbhus/lokaler/uteområder er i dag klare for fornying og mange steder trengs det nye idéer for å møte dagens trender. Ved å endre bruken av klubbhusene og uteområdene kan en også endre sin posisjon i lokalsamfunnet.

Idrettskretsene har utviklet en prosess for de som ønsker å ta fatt på dette arbeidet. Idrettskretsene stiller klubbutvikler(e) til prosessen i idrettslaget, slik at ALLE kan få delta i en ideutveksling. Så vil idrettskretsene sammenfatte innspill/ideer og lage et grunnlag til idrettslaget som skal bidra til å vise det reele behovet.

 

Gjort på 1 – 2 – 3

Til idrettslaget

  • Før møtet
  • Gjør en enkel interessent analyse på hvem bør delta på møtet  (medlemmer / fremtidige medlemmer– lokalbefolkning – kommune – naboklubb - andre organisasjoner etc)
  • Ta kontakt med din idrettskrets for ønsket dato
  • Under møtet
  • Organiser møtelokalet  slik at en kan sitte i grupper
  • Noe å spise og drikke til de som kommer bidrar til en hyggelig atmosfære
  • Etter møtet
  • Idrettskretsens representant sammenfatter innspillene til idrettslaget og oversender disse
  • Idrettslaget arbeider videre med innspillene og behovet.

 

Varighet

Vi tar høyde for at denne prosessen skal ta 2 timer for de fremmøtte.

 

Innhold i prosessen

Skjermbilde 2024-02-08 142139.png

Ta kontakt med din idrettskrets for å gjøre avtale om medvirknings/klubbutviklingsprosessen

Viken idrettskrets:         
Frode Jensen – frode.jensen@idrettsforbundet.no – 951 20 340

Innlandet idrettskrets:
Innlandet@idrettsforbundet.no – 913 37 000

Vestfold og Telemark idrettskrets:
Line Berre  Paulsen - lineberre.paulsen@idrettsforbundet.no – 997 85 997

Oslo idrettskrets:
Tone Holm Dagsvold - toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no – 948 46 144