VIK

Fra klubbhus til aktivitetshus MAL

Fra klubbhus til aktivitetshus er et prosjekt støttet av Sparebankstiftelsen DNB som tar for seg Viken-, Oslo-, Innlandet- og Vestfold og Telemark idrettskrets. Resten av 2023 vil bli benyttet til en forprosjekteringsfase slik at vi i 2024 kan inspirere og motivere til å gjøre tiltak i eksisterende bygg. Videre vil vi publisere alt fra tegninger og idéskisser til hvordan man kan gjennomføre tiltak, og ikke minst vise idrettslag og idrettsråd hvordan man kan sende en god søknad til Sparebankstiftelsen DNB for å få midler til å få gjennomført prosjektet sitt.

Ønsker dere å bli et pilotprosjekt?

Ønsker dere å bli et pilotprosjekt?

Les mer om søknadsfrister, støtte, ekstern kompetanse m.m. her.

Les mer
Kom i gang med medvirkning prosessen

Kom i gang med medvirkning prosessen

Idrettskretsene tilbyr interesserte idrettslag gratis hjelp for å komme i gang med en medvirkningsprosess rundt fremtidens aktivitetstilbud og klubbhus/aktivitetshus.

Les mer
Bli inspirert

Bli inspirert

Her vil vi etter hvert publisere gode idéer og skisser til hva man kan gjøre når det gjelder nybygg, tilbygg eller rehabilitering av klubbhus og dets utearealer.

Referansebygg

Referansebygg

Sjekk ut referanseanleggene for å få inspirasjon!

Les mer
Om prosjektet

Om prosjektet

Fra klubbhus til aktivitetshus er et samarbeid med Sparebankstifitelsen DNB hvor man ønsker  å se på hvordan klubbhus/klubblokaler og uteområder kan nytenkes. Vi skal skape mer futt på lokalområdene! 

Les mer
André Hansen
André Hansen
Viken

Jørn Skjærvik
Jørn Skjærvik
Innlandet

Robert Gausen
Robert Gausen
Oslo

Fredrik Ødegaard
Fredrik Ødegaard
Vestfold og Telemark