Søknader og tildelinger

Viken idrettskrets bryr seg om mangfoldet og ønsker at alle skal få delta på idrettsaktiviteter. Inkludering i idrett skal bidra til å redusere kulturelle og økonomiske barrierer blant barn og unges deltagelse i idrettslag. 

Viken idrettskrets har mottatt kr 3 250 000 for 2024 fra Norges idrettsforbund.

Viken idrettskrets fordeler midlene til følgende kommuner (Kulturdepartementet definerer hvilke kommuner som er inn under ordningen): 

Asker
Bærum
Halden
Indre Østfold
Lillestrøm
Lørenskog
Moss
Nordre Follo
Ringerike
Ullensaker

Disse idrettsrådene forvalter ordningen i sine kommuner:
Drammen
Fredrikstad
Sarpsborg

Når tildelingen er klar vil det bli publisert en oversikt over hvem som har mottatt midler. 

Vi er i dialog med idrettsrådene om tildelingen. I alle vurderinger ses det på hvor mye inkludering det er per krone, i tillegg ser vi på helheten for kommunen. Prioriteringene følger rammene fra vedtatt styresak i 2021: 

  • Tiltak for minoritetsjenter er prioritert.  
  • Søknad på midler til tiltak for parautøvere blir koblet til team paraidrett i Viken IK.  
  • Idrettslag som ikke leverer rapport har lavere prioritert kommende år.
  • Tiltak som ikke er forankret i styret får en redusert tildeling. 

Desember
Søknadsportalen åpner

Februar
Søknadsfrist 1. februar for kommende år både for idrettslag og idrettsråd

Mars
VIK tildeler midler 
Inkluderingskonferanse

April til oktober
Oppfølging, dialog og mulig webinarer 

November
VIK søker NIF om midler 

Desember
Rapporteringsfrist på tiltak 31. desember for inneværende år både for idrettslag og idrettsråd