Viken idrettskrets bryr seg om mangfoldet og ønsker at alle skal få delta på idrettsaktiviteter.  Inkludering i idrettslag skal bidra til å redusere kulturelle og økonomiske barrierer blant barn og unges deltagelse i idrettslag. 

Marte Bøhm Nordahl
Marte Bøhm Nordahl
Seniorrådgiver