Viken idrettskrets bryr seg om mangfoldet og ønsker at alle skal få delta på idrettsaktiviteter.  Tilskuddsordningen 'Inkludering i idrettslag' skal bidra til å redusere kulturelle og økonomiske barrierer blant barn og unges deltagelse i idrettslag.