Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ØIKs ungdomsutvalg

ØIKs ungdomsutvalg 2018-2020.JPG

Styret i ØIK vedtok i 2016 å etablere et ungdomsutvalg.

 

ØIKs ungdomsutvalg bestar av følgende;

Navn Født: Klubb
Emilie Karoline Karlsen 1997 ØIK - Hvaler Volleyballklubb
Hanne Sjöqvist 2000 Lervik IF Fotball
Madelen Cengiz 2002

Hvaler Volleyballklubb

Amalie Hov Malkenes 2004 Tistedalen TIF

Mandat for ungdomsutvalget:

• Utvalgets hovedoppgave skal være å arbeide for å opprette ungdomsutvalg i IL’ene, fortrinnsvis gjennom oppsøkende virksomhet, der det er mulig.

• Bevisstgjøre IL’s lederne om viktigheten av å slippe ungdom til. Oppfordre til å se ungdommen, gi dem ansvar for oppgaver/verv og bruke dem.

• Bidra til å markedsføre kurs for ungdom og påvirke IL’ene til å sende ungdom på kurs.

• Ha ansvar for tilrettelegging, gjennomføring og program for ØIKs årlige ungdomskonferanse.

• Ha fokus på å drøfte aktuelle saker som gjelder ungdom i idretten og sette det på dagsordenen.

Forutsetninger:

• Ungdomsutvalget bør bestå av 6-8 personer, inkludert leder og ansvarlig fra administrasjonen.
• Det oppnevnes en mentor for utvalget.

• Utvalget nedsettes for inneværende tingperiode 2016-18. Utvalget evalueres etter ett år for eventuelle justeringer.

• Utvalget må bestå av minst 2 av hvert kjønn og være i alderen 15-25 år.

• Utvalgene bør så langt mulig, besettes med unge medlemmer fra minst en særkrets/region og ett idrettsråd, i tillegg til minst 2 fra IL.

• Utvalget bør ha minimum 3 møter pr. år, men antall møter utover dette er opp til utvalget selv å avgjøre ifht. hva som er mest hensiktsmessig og hva de har av tid til oppgaven.

• Reiseutgifter til møtene dekkes etter reiseregning m/bilag eller km-godtgjørelse i tråd med statens satser. Ved bruk av bil, skal flere reise sammen der det er mulig.

• Ungdomsutvalget rapporterer til styret gjennom organisasjonssjefen og styreleder.