Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ØIKs toppidrettsutvalg

Alpint2.jpg

Idrettskretstinget 2014 nedsatte et toppidrettsutvalg, som arbeider for toppidretten i Østfold.

 

Toppidrettsutvalget i ØIK ble først nedsatt av idrettskretstinget i 2014. det har siden blitt vedtatt videreført påidrettskretstingene i 2016 og i 2018.

Toppidrettsutvalgets mandat

Utvalget skal fortsatt arbeide med å etablere nettverk, arenaer og legge til rette for at unge lovende idrettsutøvere i Østfold som ønsker det, kan satse på sin idrett. Det må spesielt søkes å legges til rette for støtteordninger, ressurser og rammebetingelser, slik at det blir mulig for unge utøvere som vil satse på idretten sin å klare det økonomiske løftet dette er, uten å måtte ty til egne sparepenger og foreldrenes betalingsevne og vilje. Idrettens ønske er flere dyktige idrettsutøvere i bredden og dermed flere i toppen når det gjelder norsk idrett. Viljen til å finansiere disse må da også være tilstede.

OLT Øst er nå etablert og utvalgets oppgaver de neste to årene vil, gjennom idrettspolitisk arbeid, være å bidra til å styrke deres rammebetingelser i fylket. OLT Øst har definert 10 områder som særskilt viktig i deres arbeid:

  • Idrettsfaglig kompetanse
  • Testlab
  • Kurs- og kompetanseheving
  • Forskning og utvikling
  • Folkehelse 0- 100 år
  • Idrettsmedisinsk kompetanse
  • Anlegg- og arrangement
  • Ungdomsløftet
  • Integrering og inkludering
  • Skole og utdanning

Flere av områdene er tilstrekkelig dekket, så av dette skal utvalget spesielt fokusere på –

-          Ungdomsløftet ved å sikre unge røster inn i debatten,

-          Tale toppidrettens sak ved anleggsutvikling

-          Bidra til best mulige rammer for elever som driver toppidrett

-          Samle, bearbeide og tilgjengeliggjøre arrangementserfaringer

-          Bidra på andre områder etter behov.

Utvalgets sammensetning skal i den grad det er mulig av kvalitative hensyn – søke å representere hele fylket. Kompetanse når det gjelder toppidrettsområdet trumfer allikevel geografi.
Utvalget ledes av styrerepresentant fra ØIK med sekretær fra ØIK sin administrasjon.

Utvalget sitter i første omgang ut 2019 med en eventuell videreføring inn i Viken avhengig av hva den nye organiseringen tilsier.

Utvalget rapporterer til ØIK sitt styre via organisasjonssjefen.

Utvalget kan kontaktes gjennom sekretær for utvalget , Christian A. Karlsen.

Utvalget består av:

Navn

   

Org.

Åge Wedøe

   

ØIK/leder utvalg

Christian A. Karlsen

   

ØIK/sekretær

Jon Egil Johansen

   

St. olav vgs

Helen Wernersen

   

NHF region Øst 

Mona Holm Solberg

    Wang
Erling Strand    

Olt Øst

Lars Olsen    

Fredrikstad cup