Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ØIKs anleggsutvalg

friidrett.jpg

På idrettskretstinget 2014 ble det vedtatt å nedsette et anleggsutvalg.

 

På kretstinget 2018 ble det vedtatt å fortsette med ØIKs anleggsutvalg.

Utvalget består av 3 representanter fra særkretsene, 3 fra idrettsrådene 2 fra ØIKs styre og 1 fra administrasjonen.

Utvalgets medlemmer;

Steinar Håkonsen (leder) Moss IR
Jan R. Danielsen Våler IR
Kåre Steffensen Østfold Skikrets
Marit Bergli Østfold Rytterkrets
Pål Evensen Norsk Friidrett Østfold
Hilde Gravnås ØIK Styret
Eric Müller ØIK Styret
André Hansen ØIK Adm.


Utvalget skal arbeide ut i fra følgende mandat:

1.    Med utgangspunkt i felles vedtatt Innsalgsplan for interkommunale anlegg og grunnleggende basisanlegg i Østfold – arbeide for flere anlegg i Østfold.
2.    Arbeide for at Østfold har en anleggsdekning pr. innbygger på et gjennomsnittsnivå sammenlignet med landet for øvrig innen 2022.
3.    Arbeide for at Østfold får anlegg i tråd med de idrettslige behov som til enhver tid er mest påkrevet.
4.    Arbeide for at Østfold prioriterer spillemidler til anlegg, der anleggsbehovet totalt sett er størst når det gjelder  anleggsdekning pr. innbygger.
5.    Arbeide for sikring av areal til idrettsformål 20-30 år frem i tid.
6.    Anleggsutvalget må sørge for å holde seg oppdatert på nye retningslinjer,   tilskudd til anlegg o.l  til enhver tid.
7.    Anleggsutvalget skal, hvis mulig, avholde 1-2 møter årlig med politikere og administrasjon i Østfold fylkeskommune for påvirkning av idrettens rammevilkår når det gjelder anlegg.
8.    Anleggsutvalget skal bidra til at dette også skjer i kommunene hvor idrettsrådene står ansvarlige for møtene og hvor representanter fra anleggsrådet om ønskelig bistår.
9.    Anleggsutvalget skal rapportere til ØIKs styre gjennom organisasjonssjef.

Har du en henvendelse til anleggsutvalget?

Ta kontakt med Andre Hansen i ØIK administrasjon på andre.hansen@idrettsforbundet.no