Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinært idrettskretsting 2019

ØIK logo.JPG

Innkalling til ekstraordinært idrettskretsting og ekstraordinært ting for Idrettens studieforbund i Østfold

 

Styret i Østfold idrettskrets (ØIK) kaller med dette inn til ekstraordinært idrettskretsting og ekstraordinært ting for Idrettens studieforbund i Østfold. Tinget skal behandle forslag om sammenslutning med Akershus idrettskrets og Buskerud idrettskrets og Idrettens studieforbund Akershus og Idrettens studieforbund Buskerud, med virkning fra 01.01.2020. For å muliggjøre sammenslutningen må også AIKs lov endres når det gjelder representasjon. I tillegg skal også beretning og regnskap for 2018 behandles.

Påmelding til ØIKs ekstraordinære ting og det konstituerende tingen kan gjøres her.

(påmeldingfrist for begge tingene er satt til 12. oktober)

Innkalling og sakspapirer konstituerende ting i Viken IK ligger her

 

Fullmaktsskjema ligger her

 

Saksliste ihht. loven Dokumenter
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. Representantfordeling
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Innkalling og saksliste
  Forretningsorden
   
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.  
4. Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen 2018

Årsrapport og regnskap for 2018

Revisjonsberetning

Kontrollkomiteens beretning

5. Behandle forslag om sammenslutning med AIK og BIK med virkning fra 01.01.2020, slik at virksomheten i ØIK og BIK slås sammen med AIK (og blir Viken idrettskrets). (Org.nr. 970 477 268 Forslag
6. Behandle forslag om sammenslutning med Idrettens studieforbund (ISF) Akershus og ISF Buskerud med virkning fra 01.01.2020, slik at  i ISF Østfold og ISF Buskerud slås sammen med ISF Akershus (og blir ISF Viken) Forlag