Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettskretstinget 2018

Styret 2018-20.JPG

Idrettskretstinget 2018 arrangeres på Quality Hotel tirsdag 17 april. Tingdokumentene finner dere her.

 

Tinget ble avholdt 17. april 2018.
Her kan du se protokollen.

 

Innkalling til idrettskretstinget 2018.

Representantfordeling

Fullmaktsskjema

Program

 

Saksliste ihht. loven Dokumenter
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. Representantfordeling
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Innkalling til idrettskretstinget 2018.
  Saksliste
  Forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.  
4. Behandle beretning og regnskap for idrettskretsen.

Årsberetning 2016

 

Årsregnskap m/beretning 2016

 

Kontrollkomiteens beretning 2016

  Revisjonsberetning 2016
  Årsberetning 2017
  Årsregnskap m/beretning  2017
  Kontrollkomiteens beretning 2017
  Revisjonsberetning 2017
5. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. Strategiplan 2018-2022
  Langtidsbudsjett tekst
  Langtidsbudsjett
6. Behandle forslag og saker Forslag til idrettskretstinget 2018
7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. Forslag til revisor
8. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen.  
9. Foreta valg Valgkomiteens innstilling
  Styrets innstilling til ny valgkomite
Vedlegg Lov for ØIK
  Strategiplan for anlegg