Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verditransport- TA VARE

Ta vare.png

Buskerud idrettskrets har en samarbeidsavtale med Buskerud fylkeskommens trafikksikkerhetskampanje Verditransport TA VARE

Reisepolicy for Buskerud idrettskrets

I Buskerud er det 385 idrettslag i 2018 med ca. 100.000 medlemmer i tillegg til bedriftsidrettslag. For Buskerud idrettskrets er det avgjørende at reising til og fra aktiviteter, treninger og arrangementer skjer på en god og trygg måte, hvor sikkerhet og trygghet er satt i førersetet. For å sørge for dette her vi følgende oppfordring til sjåfører i Buskerudidretten:

- Sørg for at kjøretøyet er trygt og forsvarlig.
- Planlegg reisen og husk at det viktig å ha god tid på reisen.
- Bruk bilbelte og sørg for at alle passasjerene bruker bilbelte.
- Hold fartsgrensene.
- Ta hensyn til værforholdene.
- Kjør samlet hvis det er mulig.
- Fyll opp bilene.
- Bruk refleks når du går til trening
- Bruk hjelm og refleks når du sykler til trening
- Bruk refleks hvis du trener i trafikkbildet
- Ta vare på egne barn, andres barn og venner i trafikken.

TA VARE er en trafikksikkerhetskampanje rettet mot ungdom (15-24 år) og deres sikkerhet på vei til trening og konkurranser.

For mange mennesker har mistet livet i trafikken i Buskerud og unge bilførere er overrepresentert i alvorlige personskadeulykker, særlig unge menn fra 18-24 år. I 2017 mistet 7 mennesker livet i trafikken. I 2015 mistet 8 mennesker livet. Dette er heldigvis en gledelig nedgang sammenlignet med 2014 og 2013 da henholdsvis 18 og 19 mennesker omkom. 

Reisevaneundersøkelser viser at kjøring til fritidsaktiviteter utgjør 30 prosent av all ferdsel med bil. TA VARE kampanjen ønsker å nå idrettslagene i Buskerud. Idrettsutøvere som er på vei til og fra trening og konkurranser tilbakelegger mange kilometer i løpet av et år.

Idrettslagenes medlemmer er den største verdien i idrettslaget og når de ferdes er det store verdier som transporteres. Derfor har vi valgt slagordet TA VARE. Som idrettsutøver bruker du alltid beskyttelsesutstyr når du driver idretten din. Du er aldri på banen uten leggskinn, aldri utfor hoppkanten eller alpinbakken uten hjelm og aldri utfor Big jumpen uten ryggplate. Dette er fordi du vet at hvis det skulle gå galt vil du minimere skadene – du tar vare på deg selv. Samtidig er du opptatt av lagkameratene dine. Du backer opp en lagkompis når han eller hun gjør en feil, du hjelper dem i treningen sin, du sier ifra hvis du mener noen gjør feil. Du tar vare på de rundt deg.

Vi kan overføre de samme holdningen til når du ferdes på veien enten det er på joggetur, på rulleski eller i bilen på vei til kamp – du tar vare i trafikken. Dette er kampanjens målsetting, at idrettlagets medlemmer blir mer oppmerksomme og bevisste når de befinner seg i trafikken. At alle bruker bilbelte, hjelm og refleks, og holder fartsgrensene når de kjører bil.