Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om idrettskretsen

idrettens_hus.gif

VISJON: Idrettsglede for alle!

VERDIER

Norsk idrett bygger på organisasjonsverdiene frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Aktivitetsverdiene er glede, fellesskap, helse og ærlighet. Buskerud Idrettskrets ønsker å bidra til at vi når disse verdiene ved å være:

BANEBRYTENDE: tørre å tenke nytt og utfordre interessentene for å kunne møte et samfunn i endring. I tillegg betyr banebrytende - samarbeid på tvers av idretter, miljøer og mennesker for få frem de beste løsningene.

INSPIRERENDE: gjennom engasjement, kompetanse og erfaring inspirere til ”Idrettsglede for alle”, enten man er ansatt, frivillig, idrettslag, utøver, trener. For å få det til må inspirerte medarbeidere og tillitsvalgte prege virksomheten.  

KOMPETENTE: inneha eller innhente rett kompetanse på alle kjerneområder for å være Buskerud idrettens viktigste støttespiller.

VIRKSOMHETSIDE: Styrke samhandlingen i Buskerudidretten og jobbe for å gjøre hverandre gode.

IDRETTSKRETSENS LOVFESTEDE OPPGAVER

Oppgaver i henhold til NIF`s lov og saker av felles interesse for idretten i Buskerud

Idrettspolitiske oppgaver rettet mot fylkeskommunen og samarbeid med idrettsrådene for å styrke idrettslagenes rammebetingelser i kommunene 

Service- og støtteoppgaver overfor idretten i Buskerud for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutvikling

Informasjonsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning