Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Valget

Skoleløpet612.jpg

Ved dette valget vil idretten ta opp store og viktige temaer; anlegg, rammevilkår og samfunnsengasjement for mer fysisk aktivitet.

Idrettens fanesaker er:

For mer informasjon om idrettens valgarbeid se Verktøykassen

Tippekupong i questback klikk her!

Veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Vi har laget en film som kan brukes av idrettskretser og idrettsråd frem mot valget. Ta kontakt med NIF Informasjon for å få tilsendt filmen: informasjon@idrettsforbundet.no

Annet materiell av nytte for valgarbeidet: 

Fanesak 1

Sørge for nok idrettslanlegg (pdf)  
Den største begrensningen idretten opplever i arbeidet med å kunne nå visjonen om å gi «idrettsglede til alle» er mangelen på steder å drive idrett. I mange kommuner er anleggsmangelen akutt. Anleggsmangel gjør at idrettstilbudet blir snevrere enn det kunne vært, og færre grupper blir prioritert.


Fanesak 2

Gjøre det lettere å være idrettslag (pdf)
Det offentliges oppgave er å understøtte frivillighet og frivillige organisasjoner – ikke erstatte den. Kommuner og fylker må gjøre det lettere for idrettslagene å levere gode idrettstilbud til innbyggere. Søknader, rapporter og oppfølging må gjøres enklest mulig og foregå på idrettslagenes og ildsjelenes premisser. Kommunen må være på parti med idretten for at det skal være lettere å drive med idrett og å være fysisk aktiv – for alle! Ildsjelene brenner for idretten, ikke for byråkratiet.


Fanesak 3

Gi alle skoleelever én time fysisk aktivitet hver dag (pdf)
Skolen når alle barn på tvers av sosiale skillelinjer. Den er en helt sentral arena i arbeidet med å skape bevegelsesglede, utvikle holdninger, gode aktivitetsvaner og utjevne sosiale forskjeller i levevaner og helse. Kommunen, som skoleeier, kan tilrettelegge for én time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever på alle trinn, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell!