Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettspolitisk dokument 2015-2019

innebandy_eirikførde_612.jpg
Foto: Eirik Førde / Norges idrettsforbund

Idrettspolitisk dokumentet er en plan for hele den organiserte idretten i Norge. Her synliggjøres norsk idretts visjon, formål og virksomhetsidé, og her sammenfattes noen overordnede ambisjoner for tingperioden i en programerklæring.

Gjennom idrettspolitisk dokument fastslår Idrettstingets hva som skal være styrende for alle medlemsorganisasjonene. I dokumentet angis noen overordnede resultatmål for utviklingen av den idrettslige aktiviteten, samt en rekke føringer for det brede organisasjonsarbeidet.

Det er en viktig funksjon å gjøre det mulig for hvert organisasjonsledd å se betydningen av sin egen virksomhet i lys av felles mål og verdigrunnlag. Som bilag følger derfor en beskrivelse av den norske idrettsmodellen, en gjennomgang av idrettens verdigrunnlag, og rammene for et felles planverk.

Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (pdf)