Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettskretstinget 2018

årsmøte.jpg

BUSKERUD IDRETTSKRETS TING 21. APRIL 2018

Velkommen til tingforhandlinger! Her er sakslisten med linker til underliggende saksdokumenter. Saksdokumentene finner dere også lenger ned på denne siden.

Tid: Lørdag 21.april, kl.13.00 (registrering fra kl.09.30)
Sted: Drammens Ballklubb sitt klubbhus

Adresse: Gamborgs vei 5, 3022 Drammen

Tingdokument BIK Ting 2018.pdf

Tinget lørdag åpner med en faglig del i tidsrommet 1000-1200 på Drammens Ballklubb sitt klubbhus.

Tid: 10.00-12.00
Adresse: Gamborgs vei 5, 3022 Drammen

Program:

09.30 Registrering og «morgenkaffe»

10.00 Velkommen v/Roar Bogerud

Regionaliseringsprosessen, en kort status rapport fra de tre idrettskretsene v/ styremedlem Pål Thomassen .

10.10 Fra Buskerud til Viken v/Fylkesordfører, Roger Ryberg

10.45 Pause

11.00 Muligheter og utfordringer ved regionalisering, v/Kåre Geir Lio, President i Håndballforbundet.

11.45 Innspill og dialog

12.00 Lunsj

13.00 Tingforhandlinger

Husk også Tingseminaret fredag 20.april med anleggspolitikk og regionalisering i fokus.

Innkalling

Tid: Lørdag 21. april, kl. 1300 (registrering starter kl.12.15)

Sted: Drammens Ballklubbs klubbhus

Velkommen til Buskerud idrettskrets Ting 2018. I denne artikkelen kan finner du alle dokumentene som ligger til grunn for tinget. 

BREV FRA VALGKOMITÉEN
Brevet fra valgkomtéen ligger her.

INNKALLING
Innkallingen finner du her.

FULLMAKTSSKJEMA

I forbindelse med kretsting-forberedelsene trenger vi fullmakt fra styret eller vedtak fra årsmøte på representantene.

Dette kan styreleder sende enten med vedtaket eller en skriftlig bekreftelse til: buskerud@idrettsforbundet.no

Frist settes til 16. april.
Observatører trenger ikke å sende inn fullmakt.

§ 13 Representasjon på idrettskretstinget

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett:

a) Idrettskretsens styre
b) Representanter iht. idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være representert. Les loven her.

(2) Videre møter uten stemmerett:

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor. 

REPRESENTASJON
Representasjonsfordelingen ligger her.

FORSLAG 
Frist for forslag til saker er 21. februar to (2) måneder før tinget. Forslag sendes til buskerud@idrettsforbundet.no

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER
Fullstendig sakliste med underlag blir sendt ut og tilgjengeliggjort på denne siden en (1) måned før tinget.

PÅMELDING
Påmeldingen til idrettskretstinget må gjøres INNEN 7. april
Link til påmelding ligger her.

ØKONOMI
Buskerud idrettskrets dekker tingkonferanse lørdag inkl. lunsj. Eventuell overnatting og reiseutgifter dekkes av den enkelte organisasjon.