Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs

Buskerud idrettskrets tilbyr prosesser, kurs og seminarer innenfor organisasjon av idrett og aktivitet. For bestilling av kurs og klubbutvikling ta kontakt med Hanne-Kristin Kvarme.

 

Foreløpige planlagte kurs ligger i vår kalender. Trykk her for Kursbrosjyre!

Har idrettslaget ditt ønsker om prosesser eller kurs ta kontakt:
Hanne-kristin.kvarme@idrettsforbundet.no
Tlf. 977 35 618

Se hvilke kurs og prossesser som kan bestilles her: 

  Hvordan står det til i klubben? Har klubben behov for kurs/ utvikling? Andre behov for støtte og hjelp? Hva kan idrettskretsen bidra med for klubben?

  Målgruppe: Styret Pris:
  Kursavgiften dekkes av BIK

  Det er ikke vanskelig å sitte i idrettslagets styre – hvis man yter en liten innsats i å sette seg litt inn de grunnleggende rammebetingelsene som finnes. Da blir det faktisk enkelt. Samtidig gir en økt forståelse av "spillereglene" deg trygghet i rollen som styremedlem - eller leder. Kurset fokuserer på hvordan man kan organisere styrearbeidet.

  Pris: Kursavgiften dekkes av BIK

  Kurset går over 3 timer og har fokus på: Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene, årsregnskap, arbeidsgiveransvar, MOMS, tilskuddsordninger og ressursbank.

  Målgruppe: Tillitsvalgte idrettslag
  Pris: Kursavgiften dekkes av BIK

  Start- og oppfølgingsmøte er en prosess for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i klubben. Møtet er en effektiv måte å forbedre klubbarbeidet på - og flere personer får et økt eierskap til klubben og klubbdriften.

  Målgruppe: Alle klubbens medlemmer
  Pris: Kursavgiften dekkes av BIK

  Idrettslag vil få grunnleggende kompetanse i utvikling, drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

  Målgruppe: Tillitsvalgte IL, særkretser og idrettsråd
  Pris: Kursavgiften dekkes av BIK

  Hva er god barneidrett? Hovedvekt på idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. 4 timer inkludert e-læring.

  'Målgruppe: Trenere og ledere i idrettslag, skole og SFO.
  Pris: 150,-

  Barns utvikling og læring. Fysisk, motorisk, psykisk og sosial utvikling og læring mellom 6 og 12 år. 4 timer inkludert e-læringsdel.

  Målgruppe: Trenere og ledere i idrettslag, skole og SFO.
  Pris: 150,-

  Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Mestringsmiljø, prinsipper og metoder for læring, organisering, leikens betydning for barns læring. 4 timer.

  Målgruppe: Trenere og ledere i idrettslag, skole og SFO.
  Pris: 150,-

  Praktiske tips til barneidrettstreneren med blant annet forventninger til deg som trener og medmenneske, foreldretips og skadeforebyggende råd.

  Målgruppe: Trenere og ledere i idrettslag, skole og SFO.
  Pris: 150,-

  Kurset er et praktisk kurs som skal gi nye idéer og motivasjon til organisering av god fysisk aktivitet for barn som krever lite utstyr og enkel ledelse.

  Målgruppe: Trenere og ledere i idrettslag, skole og SFO.
  Pris: 250,-

  Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.

  Pris: 1000,-

  Består av teori og praktiske øvelser

  Målgruppe: Trenere, utøvere i alle idretter, foreldre og andre interesserte
  Pris: 300,-

  Fokus på ulike aktiviteter, utstyr, hjelpemidler og barneidrettsbestemmelsene. Teori, men mest praktiske øvelser.

  Målgruppe: tillitsvalgte i idrettslag, skole og helsevesen.

  Pris: 250,-

  Forebyggende tiltak av idrettsskader: Hva gjøres i dag? Hvilke tiltak er dokumentert? Når er utøveren klar til å gjenoppta sin idrett etter skade?

  Målgruppe: Trenere og utøvere
  Pris: 250,-

  Hva skjer i praksis ved akutt skade? De vanligste skadene. Skade mekanismer. Opptrening.

  Målgruppe: Trenere og utøvere
  Pris: 250,-

  Gjennomgang av teipe-teknikker som deltakerne kan prøve i praksis: Ankel og kne. Ligamentskader. Rygg og skuldre.

  Målgruppe: Trenere og utøvere
  Pris: 250,-

  En innføring i grunnleggende ernæring, kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere og hvordan man bør spise både før, under og etter trening for å prestere optimalt

  Målgruppe: Trenere og utøvere
  Pris: 300,- (det gis grupperabatt over 10 deltakere)

  Et praktisk kurs i basisferdigheter som spenst, hurtighet, koordinasjon, styrke og bevegelighet. Dette er ferdigheter som må ligge i bunn hos alle idrettsutøvere.

  Målgruppe: Trenere og utøvere
  Pris: 250,-