Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er idrettsråd?

Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

I alle kommuner med mer enn 3 idrettslag skal det opprettes Idrettsråd (IR) Det kan også opprettes IR med færre lag i kommunen. I Buskerud har 19 av 21 kommuner IR pr. 2014. I Flå og Hemsedal er det ikke opprettet IR.

IR er et fellesorgan i kommunen for all idrett som er registrert i Norges Idrettsforbund ved innmelding via Buskerud Idrettskrets. IR er lagenes tålsrør overfor kommunen. IRs oppgave er å arbeide for best mulige forhold for idretten, herunder samarbeide mellom lagene og de kommunale myndighetene og mellom lagene og idrettskretsen.

Organisering: Medlemmer i IR er alle  idrettslag i kommunen som er medlem av Norges Idrettsforbund. Gjennom idrettskretsen er IR et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund. Alle idrettslag skal sende alle sine henvendelser til kommunen via Idrettsrådet.

Idrettsrådets arbeidsoppgaver: Idrettsrådet skal: - være et samordningsorgan for idrettslagene og ta opp saker av felles  interesse. - kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen. - samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt. - behandle, prioritere og samordne idrettslagenes henvendelser til kommunen og oversende fellessøknadertil denne i samsvar med gjeldende tidsfrister. - sette opp arbeidsplan i samsvar med de kommunale søknadsprosedyrer og tidsfrister. - informere kommunen ledelse og innbyggere om idrettslagenes virksomhet. - avholde fellesmøter med idrettslagene etter behov. - eventuelt være representert på idrettskretsens ting og ledermøte - sende årsrapport til kommunen, idrettslagene og idrettskretsen.