Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anleggsutvalget

Anleggsutvalgets mandat:
Være anleggsfaglig støtte for idrettens organisasjonsledd i Buskerud. Være premissleverandør for anleggspolitiske innspill fra Buskerud idrettskrets.Ha spesielt ansvar for å samordne en strategisk anleggsplan for Buskerudidretten-Initiere anleggsfaglige kompetansetiltak i Buskerudidretten. Bidra til godt samarbeid med fylkeskommunen og anleggsfaglige ressurser i kommunene. Utvalget rapporterer til styret i BIK

Anleggssutvalgets organisering:
Leder av utvalget er styremedlem i BIK, Anne Merethe Groseth. Med bakgrunn i sin kompetanse og erfaring er disse involvert i utvalget nå:

Leder: Anne Merethe Groseth, anne.groseth@nkgs.no

Medlemmer:
Marit Skretteberg, m. 971 74 272 maritskr@online.no
Oddvar Moen, m. 419 00 179 oddvar.moen@idrettsforbundet.no
Øyvind Kristensen, m: 414 59 449, korkrist@online.no
Arild Østeby, m: 920 55 670, arild.osteby@gmail.com