Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AIKs ungdomsutvalg

Akershus idrettskrets tar ungdommens engasjement på alvor! I den forbindelse ble et mandat for ungdomutvalg utarbeidet allerede i juni 2017. Dette som et ledd i Akershus idrettskrets strategi for et ungdomsløft i vårt fylke.

Akershus idrettskrets oppnevnte sitt første ungdomsutvalg i januar 2018. Per august 2019 består utvalget av fire personer i alderen 16-25 år. 

Har din klubb en kandidat til AIKs ungdomsutvalg ut året? Vil du være med å fremme ungt engasjement i Akershusidretten? Forslag til aktuelle kandidater bør mottas innen 20. august. Dette vil være en fin læringsarena og en ypperlig mulighet for en ungdom som interesserer seg for idrettens organisering og ikke minst ungdoms mulighet til å være med å påvirke og bidra i idretten. 


Ta kontakt med Kathrine Strand Hammond, tlf. 92465106. 

  Ungdomsutvalgets ansvar og oppgaver

  1. Skal til enhver tid forholde seg til overordnet planverk (AIKs virksomhetsplan og Idrettspolitiske plattform for gjeldende periode).
  2. Skal følge opp idrettskretsens arbeid på ungdom, spesielt i henhold til AIKs strategi «Ungdom og idrett 2017-2020».
  3. Skal utarbeide en årlig handlingsplan for Ungdomsutvalgets arbeid.
  4. Å være synlige representanter og rollemodeller for unge ledere i Akershusidretten.
  5. Å være de unges stemme i Akershus idrettskrets.
  6. Kan fremme saker til kretsens styremøter.
  7. Fremme innstilling av unge representanter til valgkomiteen.

  Klikk her for å hele lese mandatet.

  Akershus idrettskrets (AIK) har som hovedmål for perioden 2017-2020 «Mange bedre idrettslag som møter fremtiden». Om Akershusidretten skal være et viktig bidrag til gode og attraktive lokalsamfunn med levende idrettslag, er det et behov for dyktige frivillige som tar idretten skrittet videre og inn i fremtiden. Vi tror at gode idrettslag skapes ved kontinuerlig rekruttering og skolering av de frivillige, samt god bredde og variasjon i aktivitetstilbudet. Det må være en sammenheng mellom etterspørsel og det som tilbys. Derfor tror AIK at de unge må involveres i enda større grad, slik at de kan være med i utviklingen av både nåtidens og fremtidens idrett.

  Ved å skolere ungdom i demokratisk arbeid, skape møteplasser og arenaer der de kan utøve sitt lederskap og bli hørt, kan vi ivareta de unges engasjement. Ungdom må få bestemme og ha en reell innflytelse og påvirkning på sin idrettshverdag. De må få tilført kompetanse i kombinasjon med relevant praksis, og da må det legges til rette for at dette skal skje.

  Klikk her for å lese hele strategiplanen.

  Thomas Myhre
   

  Thomas Myhre

  Medlem

  E-post: thomas.myhre98@gmail.com

  Lillestrøm El-innebandy Klubb 20 år

  Gabrielle Bergersen
   

  Gabrielle Bergersen

  Medlem

  Espen Næss
   

  Espen Næss

  Medlem