Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TILSKUDD

Nedenfor finnes informasjon over tilskudds- og støtteordninger som idrettslag, særkretser/regioner og idrettsråd i Akershus kan søke på.

 

  Målgruppe

  Ordningen Inkludering i idrettslag er en ordning for barn og unge med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn mellom 6 - 19 år. Alle idrettslag i Akershus kan søke midler fra ordningen.

  Idrettsråd fra utvalgte kommuner kan søke om tilskudd til hjelp for barn og ungdom i familier med vedvarende lavinntekt.  De utvalgte kommunene er i første hånd Skedsmo, Hurdal, Ullensaker, Lørenskog, Nannestad, Ås. Hvis det finnes midler tilgjengelig innenfor ordningen kan også Rælingen og Oppegård vurderes.

  Hvem kan søke?
  Alle idrettslag i Akershus kan søke: Søknadsskjema for idrettslag
  Idrettsråd: Ta kontakt med Johan Conradson

  Søknad og rapporteringsfrist: 15. januar.

  Gode råd før du søker.

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det gis støtte til barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

  I Akershus er det idrettsrådene som innstiller denne fordelingen.

  Les mer om LAM her

  Spillemidler til utstyr er en ordning som skal hjelpe idrettslag i forbindelse med innkjøp av utstyr. Utstyr til aktiviteter for barn og ungdom skal prioriteres.

  Les mer om spillemidler til utstyr her

  Momskompensasjonen består av to ordninger:

  1. Idrettsanlegg – idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.
  2. Vare- og tjenestemoms – Idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS kan søke om å kompensere de kostnadene som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

  Les mer om ordningene her

  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler. Det kan søkes om idrettsskole for barn (6-12 år) og for ungdom (13-19 år). Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Les mer om idrettsskole for barn her
  Les mer om idrettsskole for ungdom her

  Retningslinjer for tilskudd til idrettsformål fra Akershus fylkeskommune:

  Alle særidretter med lag i Akershus kan søke om idrettsmidler fra Akershus fylkeskommune. Det er særkrets/region tilknyttet Akershus idrettskrets som søker disse midlene. Dersom deres særidrett ikke har noen særkrets/region i Akershus, men dere har idrettslag i fylket kan, særforbundet søke på vegne av sine særidretter.

  Fristen for å søke midler er 01.12.2019. Fristen er fast årlig og bes innarbeidet i plansammenheng. For sent innkommende søknader vil ikke bli behandlet, i tråd med fylkeskommunens retningslinjer. Dette på grunn av vår korte behandlingstid. 

  Det legges vekt på at søkerne merker tiltak for barn og ungdom spesielt (marker tiltakene med *), og følgende vedlegg skal følge søknaden:

  1. Årsplan med budsjett for 2020. Konkrete tiltaksplaner med budsjett innen trenings- og instruksjonsvirksomhet blant barn/ungdom/eldre. NB! Søkeren bes om å merke tydelig de planlagte tiltakene som er for barn og unge.  
  2. Søkerens sist framlagte regnskap - samlet fylkeskommunalt tilskudd skal fremgå av regnskapet. 
  3. Signert revisjonsrapport.
  4. Søkerens sist fremlagte årsmelding.

  Vedlegg i punkt 2,3 og 4 må være behandlet på årsmøte eller kretsting. 

  Klikk her for å få digitalt søknadsskjema (anbefalt)

  Trykk her for søknadsskjema i word