Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om AIK

Virksomhetsplan bilde.JPG

Akershus Idrettskrets - stiftet 17.9.1988

Akershus idrettskrets (AIK) er fellesorganet for all idrett innen Akershus fylke.

AIKs visjon er Idrettsglede for alle i Akershus.

AIKs hovedmål er Mange bedre idrettslag som møter fremtiden.

Kretstinget har definert delmål innen tre områder:

 1. Organisasjonsservice
 2. Organisasjonsutvikling
 3. Anleggsutvikling

  Kretstinget har definert tre delmål; organisasjonsservice, organisasjonsutvikling og anleggsutvikling. Nedenfor finner du hva Akershus idrettskrets (AIK) mener om disse tre delmålene.

  Organisasjonsservice: Alle godkjente idrettslag

  Alle idrettslag må driftes i henhod til idrettens lovverk. Å opptre ryddig ovenfor egne medlemmer og samfunnet er viktig. Idretten mottar hvert år offentlige tilskudd og støtte til realisering av idrettsanlegg. Det er derfor viktig at hvert idrettslag har etablert gode rutiner for åpenhet og kontroll, ikke bare for samfunnet, men også overfor idrettslagets medlemmer. Ambisjonsnivået kan derfor ikke være lavere enn at i Akershus er alle godkjente idrettslag.

  Organisasjonsutvikling: Noen skal bli morgendagens idrettslag

  Noen idrettslag må få støtte til sine ambisjoner om å utvikle seg utover det å driftes godt og i tråd med idrettens lovverk. Opplevelsen av hva idrett skal være og bety for den enkelte og nærmiljøet er i stadig forandring. De idrettslag som ønsker å bli morgendagens idrettslag må derfor få ekstra støtte. For eksempel gjennom å bistå i utvikling av nye tiltak, modeller og konsepter, hvor lederutvikling av ungdom og kvinner, samt inkludering av innvandrere er viktige tiltak.

  Anleggsutvikling: Vi virkeliggjør fremtidens idrettsanlegg

  Fremtiden vil stille krav til at vi bygger nye typer anlegg. Samtidig betyr befolkningsveksten i Akershus at vi må ha økt fokus på å påvirke planarbeidet på fylkesnivå, samt koordinere regionale behov. Idrettskretsen må møte politikere med god dokumentasjon, måltall og regional statistikk. Fremtidens idrettsanlegg vil ikke bli virkeliggjort uten at idrettskretsen setter et fokus på dette.

  Les resten av virksomhetsplanen her  

  AIKs sist vedtatte lov, endret på kretstinget i april 2018:

  Gjeldene lov for Akershus idrettskrets (PDF)

  Kontrollkomitteen:

  Ola Skarderud (medlem)
  Anne Mari Egner Stokseth (medlem)
  Ellinor Allergoth (varamedlem)
  Bent Ringvold (varamedlem)

  Valgkomiteen:

  Sven Even Maamoen (leder)
  Nina Køpke Vøllestad (medlem)
  Åge Tovan (medlem)
  Bernt Øystein Vormeland (varamedlem)

  Valgkomiteens felles e-postadresse: valgkomiteen-aik@idrettsforbundet.no

  Paraidrettsutvalget:

  Jørgen Støttum (leder)
  Silje Bakke (sekretær)
  Isabel Bergerseter (medlem)
  Anita Hokholt Engh (medlem/representant fra AIK styret)

  Ungdomsutvalget:

  Martin Gøranson (leder)
  Martine Angell Eid (nestleder)
  Stine Sæthre (medlem)
  Thomas Myhre (medlem)