Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsråd

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. I Akershus idrettskrets er det et idrettsråd i alle fylkets 22 kommuner.

 

  I henhold til NIFs lov har idrettsrådet følgende oppgaver:

  • Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
  • Idrettsrådet skal:
   • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
   • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
   • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.
   • Være møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.
  • Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.
  • Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

  Idrettsrådet skal også formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter og fordele tilskuddene til Lokale aktivitetsmidler (LAM).

   Idrettskretsen har fått beskjed om følgende årsmøter:

  Når i 2019 Idrettsråd Hvor Representant fra AIK styret
  5. mars kl 19 Rælingen IR  Marikollen Klubbhus (store møterom)  Turid Williksen
  18. mars kl 18.30 Bærum IR Jar Isforum  Bjørn Tangnes
  18. mars kl 19 Ås IR  Klubbhuset Ås Stadion Torgrim Bilstad
  19. mars
  kl 19
  Vestby IR Son Arena Kjell Kvifte
  21. mars
  kl 19
  Nittedal IR NIL-huset, Kvernstuveien 5. Vidar Bøe
  27. mars
  kl 19
  Nannestad IR  Kommunehuset  Jon Syversen 

  2. april kl 18.30

  Ski IR Rådhusteateret i Ski Torgrim Bilstad
  2. april kl 18.30 Oppegård IR Rådhusteateret i Ski Siri Barfod
  3. april kl 19 Eidsvoll IR Klubblokalene til Eidsvoll Værk Skiklubb Bjørn Tangnes
  9. april kl 18 Skedsmo IR Skedsmohallen, Kafeteriaen Nordis Vik Olausson
  10. april  kl 18 Lørenskog IR  Lørenskog hus (Vasshjulet møterom) Siri Barfod
  24. april kl 18 Asker IR ROS arena i Spikkestad Turid Williksen
  30. april kl 19 Enebakk IR Klubbhuset til Driv IL  Turid Williksen
  6. mai kl 19 Nes IR Nes Arena Anita Hokholt Engh
  9. mai kl 19.30 Frogn IL  DFI Turn sitt møterom på Høiås Siri Barfod 
  14. mai kl 19 Sørum IR Meierigaarden kro i Sørum Bjørn Tangnes
  20. mai kl 20 Nesodden IR  Klubbhuset på Berger Stadion Kjell Kvifte
  22. mai kl 18 Hurdal IR  Hurdal Syn- og Mestringssenter Anita Hokholt Engh
  (ny dato)23. mai kl 18.30 4. april kl 18.30 Ullensaker IR Jessheim Is- og flerbrukshall  Jon Syversen
  5. juni kl 18.30 Aurskog-Høland IR  Klubbhuset til Bjørkelangen Sportsforening Vidar Bøe
  18. juni kl. 18.30  Gjerdrum IR  Gjerdrum Idrettshall, 2 etg.  Jon Syversen
  27. juni kl. 19.30 Fet IR Antageligvis formannskapssalen Jon Syversen

  HUSK Å REGISTRERE NYTT STYRE I SPORTSADMIN
  Vi ber dere oppdatere navn på ny leder, styremedlemmer osv. etter årsmøte. Gå inn på www.sportsadmin.no Trenger du hjelp, kontakt NIF-support på telefon 21029090.

  Finn alle idrettsrådene i Akerhus her

  Idrettsrådsseminar 2019

  Kort rapport fra Ålesund v/ Nina Vøllestad

  Viken idrettskrets. Status, fremdrift og organisering v/ Kathinka Mohn

  Hva skal skje på de ekstraordinære kretstingene 19.oktober v/ Runar Sveen

  • Formelle vedtak om sammenslutning
  • Lov for Viken idrettskrets
  • Beretning og regnskap for 2018
  • Rammebudsjett og status økonomi fra 2020
  • Valg av styre og komiteer
  • Spørsmål og dialog

  Hvordan skal vi ivareta idrettsrådene videre i Viken (gruppearbeid og dialog), se forrige presentasjon av Runar 

  Introdusere nytt kurs for styremedlemmer i idrettsråd v/ Johan Conradson

   

  Idrettsrådsseminar 4. november 2017
  Hvordan få gjennomslag hos politikere, v/Guri Idsø Viken, Frivillighet Norge
  Hva sier lokalpolitikeren – hvordan bør idretten jobbe
  Eidsvoll kommune v/ordfører John Erik Vika
  Idrettsanlegg, v/AIKs anleggskonsulent Oddleif Dahlen

  Idrettsrådsseminar 16. mars 2017
  Ungdomsidrett
  Fremtidens idrettsanlegg

  Idrettsrådsseminar 19. november 2016
  Idrettsrådet, før, nå og i fremtiden, Dag Hogstad

  For dyrt for mange å drive idrett
  Hva kan vi gjøre - eksempler fra idrettsråd og idrettslag
  Nit/Hak Håndballklubb, Erik Petermann
  Ullensaker idrettsråd, Jan Ivar Engebretsen
  Lommedalens IL, Marianne Fjelberg

  Utvikling av idrettspolitisk handlingsplan v/Johan Conradson
  Presentasjon  
  Folder


  Idrettsrådsseminar 9. mars 2016
  Referat
  Prensentasjon Oddleif Dahlen
  Presentasjon Runar Sveen