Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi

En av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, samt en forsvarlig økonomistyring. Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og det er viktig at et samlet styre setter seg godt inn i gjeldende regler.

Her finner dere mye nyttig informasjon

Det er IKKE lov å ha penger som tilhører idrettslaget på private konti. Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. For å unngå at penger kommer på avveie anbefaler idrettskretsen at idrettslaget i minst mulig grad benytter kontanter, men heller benytter løsninger som Vipps, eller lignende.