Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurstilbud

svømmer, logo, kurstilbud.jpg

Akershus idrettskrets har et bredt kurstilbud. Bli med på kurs og få økt kompetanse til deres hverdag i idrettslaget.

 

Meld deres interesse for kurs til akershus@idrettsforbundet.no eller
på telefon 66 94 16 00.

  Hvilket ansvar har idrettslagets styre egentlig? Klubbens styrearbeid i praksis er idrettens mest populære kurs!

  Deltakerne får grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområder. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

  Hele klubbstyret anbefales å ta dette kurset samlet etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt for det videre arbeidet.

  Kurset er delt inn i 3 hovedtemaer:
  Ansvarsoppgaver 
  Hvilket formelt ansvar har styret og hvordan kan ansvaret ivaretas på best mulig måte?

  Strategioppgaven 
  Hvordan kan styret jobbe best for å oppnå idrettslagets mål?

  Ressursoppgaven 
  Hvilke ressursbehov har vi og hvordan kan vi sørge for best mulig samspill i idrettslaget?

  Målgruppe 
  Styret i idrettslag og andre interesserte. Vi anbefaler også at valgkomiteen i idrettslaget deltar. 

  Tid
  3 timer

  Pris for kurs AIK arrangerer 
  Gratis 

  Pris for bestill-hjem-kurs
  Gratis
  Avbestillingsgebyr kr 1000,-

  Kursbeskrivelse for bestill-hjem-kurs

  Aktivitetslederkurs barneidrett passer for alle som skal lede barn i aktivitet, både i idrettsskole/allidrett, i en særidrett eller i skole/SFO. Barna fortjener gode og kompetente voksne - på trening og i konkurranse!

  Dette er et praktisk og nyttig kurs som får svært gode tilbakemeldinger, og alle som organiserer barn i treningsaktivitet bør ha dette kurset som en basis.

  Aktivitetslederkurset skal gi kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år. Kurset tar for seg aktiviteter som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

  Innhold

  • Barneidrettens verdigrunnlag
  • Barns læring og utvikling
  • Aktivitetslederrollen
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av økt

  Målgruppe 
  Alle som ønsker å trene barn i alderen 5-12 år. Deltaker skal fylle 15 år det året de tar kurset.

  Tid
  Aktivitetslederkurset er på 14 timer. 2 timer med e-læring som skal gjennomføres før kursstart og 12 timer med kurslærer kombinasjon av teori og praksis.

  Pris for kurs AIK arrangerer
  Kr 600,- per deltaker inkludert bok kr 299,- 

  Pris for bestill-hjem-kurs
  Kr 5 000,-  + kr 299,- per bok som idrettslaget bestiller hos www.idrettsbutikken.no 
  Avbestillingsgebyr kr 2 000,-

  Kursbeskrivelse for Aktivitetslederkurs barneidrett

  Få en introduksjon av medlemsregistreringen i KlubbAdmin.

  Innhold

  • Legge til nye medlemmer
  • Melde ut medlemmer
  • Opprette utvalg
  • Sende meldinger til medlemmer osv

  KlubbAdmin er idrettens eget system – det er gratis og enkelt å bruke for idrettslag.

  Målgruppe
  Medlemsansvarlig, administrativt ansatte, styreleder og eventuelt andre i idrettslaget som er aktive brukere av KlubbAdmin.

  Praktisk informasjon
  Ta med PC. De som har tilgang til KlubbAdmin via egen bruker kan være pålogget under sitt eget idrettslag i KlubbAdmin under kurset.

  Tid
  3 timer

  Pris
  Gratis 

  Kurset gir økt kunnskap om hvilke idrettsspesifikke lover og regler et idrettslag skal følge innenfor regnskap og økonomi.

  Innhold

  • Gjennomgang av idrettens lovverk og organisering
  • Prinsipper for bokføring
  • Regnskapsrapportering
  • Ansatte i idrettslag
  • Honorar/godtgjørelse/lønn
  • Arbeidsgiveravgift
  • Merverdiavgift
  • Gaver til idrettslag
  • Tilskudd og støtteordninger
  • Rutiner for håndtering av kontanter i idrettslaget

  Som en oppfølging av dette kurset anbefaler AIK budsjetteringskurset.

  Målgruppe
  Styre- og økonomiansvarlige i idrettslaget.

  Tid
  3-4 timer

  Pris
  Gratis

  Kurset skal gi deltakerne kunnskap om og innsikt i hvordan man kan tilrettelegge idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

  Innhold

  • Ufarliggjøre rollen som trener/veileder for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser med spesielt fokus på utviklingshemmede 
  • Grunnleggende kunnskaper om diverse funksjonsnedsettelser
  • Organisering og undervisningsmetoder 
  • Motorikk 
  • Aktiviteter i sal - teori i praksis

  Målgruppe 
  Trenere, aktivitetsledere, instruktører i idrettslag, særkretser osv.

  Tid
  4 timer

  Pris
  Kr 300,- per deltaker  

  Lederkurs for ungdom gir deg økt kunnskap om det å være frivillig i idretten og ikke minst motivere til at du vil, kan og tør ta ansvar i eget idrettslag. I løpet av kurset vil du lære mye om deg selv, hvordan idretten er organisert og hvordan du kan påvirke din idrettshverdag.

  Som deltaker skal du også sette deg smarte mål og utarbeide en handlingsplan med tiltak, som du skal gjennomføre når du kommer tilbake til idrettslag etter endt kurshelg.

  Kurset er todelt. Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

  • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse
  • Rollemodell
  • Medlemmet i sentrum
  • Du som ressurs
  • Fra mål til handling
  • Kommunikasjon
  • Presentasjonsteknikk

  Den andre delen er en oppfølgingssamling en dag ca. et halvt år etter kurshelgen. Her gjennomgås status på handlingsplanen og erfaringsutveksling, samt faglig påfyll i styrearbeid og møteledelse.

  Målgruppe
  Engasjert ungdom i alderen 15 til 19 år, som er medlem av et idrettslag.

  Tid
  En helg, og en dag noen måneder senere

  Pris
  Kr 1 000,- inkl. overnatting og måltider per deltaker

  Les mer om kurs og arrangementer for ungdom her 

  Kurs i budsjettering

  Tid for å begynne med årsmøteforberedelser! Vi anbefaler derfor dette kurset som gir tips og råd til budsjettplanlegging.

  Innhold

  • Gjennomgang av idrettens lovverk og organisering
  • Kort om prinsipper for bokføring
  • Forutsetninger for budsjettarbeidet
  • Budsjettoppsett
  • Gjennomføring av budsjettarbeidet i idrettslaget
  • Lagskonti/lagskasser
  • Tidsrammer og frister for budsjettet
  • Likviditetsstyring
  • Oppfølging i praksis

  Målgruppe
  Styrets medlemmer i idrettslaget

  Tid
  3-4 timer

  Årsmøtet

  Innhold

  • Medlemskap i idrettslaget
  • Stemmerett
  • Valgbarhet
  • Forslagsrett
  • Representasjon
  • Valgkomité
  • Styrets arbeid før årsmøtet
  • Forslag til årsmøtet
  • Åpning og gjennomføring av årsmøtet
  • Protokoll fra årsmøtet

  Målgruppe 
  Ledere og styrer i idrettslag
  Ansatte i idretten 

  Tid
  3 timer

  Temakveld for idrettslagets kontrollkomité og revisorer

  Hvilke kontrollrutiner skal kontrollkomiteen gjennomføre? Hvilke idrettsspesifikke regler trenger de valgte revisorene å kjenne til?

  Innhold

  • Gjennomgang av reglene for revisjon
  • Gjennomgang av rutiner for valgte revisorer og kontrollkomité
  • Få sjekkliste og maler for beretning
  • Diskutere mulige situasjoner som kan oppstå

  Målgruppe
  Valgte revisorer og kontrollkomité

  Tid
  2 timer

  Kurs for idrettslagets valgkomité

  Valgkomiteen er idrettslagets viktigste komité. På dette kurset får dere tips, råd og ideer til hvordan dere kan utføre oppgavene til beste for idrettslagets fremtid.

  Innhold

  • Hva er valgkomiteens oppgaver og hvordan utføres disse på en hensiktsmessig måte?
  • Klubbens organisasjonskart, idrettslagets planverk og klubbhåndbok – hva finner vi av opplysninger her, og hvordan skal valgkomiteen forholde seg til disse?
  • Plan for arbeidet – uansett hvor mye tid som gjenstår så må det legges en plan!
  • Idrettslagets årsmøte – hva er komiteens oppgaver på selve møtet?

  Målgruppe
  Personer som sitter i valgkomiteen til sitt idrettslag

  Tid
  2 timer

  Temasamling barneidrett

  Temasamling barneidrett skal gi inspirasjon og nye ideer. Slik sørger dere for at alle får det morsomt på trening - både barn og voksne! Samlingen skreddersys ut ifra idrettslagets ønsker og behov, og kan bestå av både praktisk og teoretisk innhold.

  Innhold
  Temasamlingens innhold tilrettelegges og organiseres etter idrettslagets behov.

  Mulig innhold på temasamling

  • Praktiske aktiviteter:
   • Salaktiviteter
   • Ballaktiviteter
   • Uteaktiviteter (snø/barmark)
   • Teoriøkter:
    • Barneidrettens verdigrunnlag
    • Trenerrollen

  Målgruppe
  Alle som skal lede idrett og aktivitet for barn i alderen 5-12 år. Kursdeltaker skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

  Kursbeskrivelse for bestill-hjem-kurs