Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbutvikling

Organisasjonshjul2011 tokolonner web (1).png
Organisasjonshjulet viser hovedområdene i alle klubber. Det anbefales at klubben prioriterer de seks områdene for en mest hensiktsmessig klubbdrift.

Sammen med Norges idrettsforbund og særforbundene skal idrettskretsene samarbeide om å tilby best mulig forutsetning for idrettslag for å drive sin virksomhet.

 

Særforbundenes primære lokale oppfølgingsansvar er å følge opp særidrettsgruppene, mens NIF og idrettskretsenes primære lokale oppfølgingsansvar er å følge opp idrettsrådene og fleridrettslagene. Du kan også lese mer om klubbutvikling og samarbeidet her

Nedenfor finnes informasjon om ulike verktøy Akershus idrettskrets tilbyr innenfor klubbutvikling. Nederst finner du også link til klubbguiden. 

  Hvert år tilbyr Akershus idrettskrets alle fleridrettslag et klubbesøk. Målet er å komme på et styremøte for å informere hva idrettskretsen kan hjelpe idrettslaget med. Det gis informasjon om planlagte kurs i idrettskretsen, i tillegg får klubben mulighet til å fortelle om sine utfordringer og behov. Resultatet av et klubbesøk ender ofte ut i et av tre tiltak: Startmøte, klubbens styrearbeid i praksis eller utvikling av en virksomhetsplan.

  Tid: 20-30 min
  Pris: Gratis

  Start- og oppfølgingsmøte er en enkel og effektiv prosess idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i sitt arbeid. Målet er å styrke idrettslaget, forbedre klubbdriften og bedre aktivitetstilbudet til idrettslagets medlemmer. Idrettskretsen stiller med en prosessveileder som har ansvar for at prosessen resulterer ut i en kvalitativ god og konkret plan.

  Startmøte
  På et startmøte gis det informasjon om utdanning- og utviklingstilbud, idrettslaget analyseres og det utarbeides en konkret plan for videre arbeid i idrettslaget. Prosessen involverer både medlemmer, aktive, styrerepresentanter, foreldre, ledere osv. En slik demokratisk og involverende fremgangsmåte gjør at flere føler eierskap til de planene som blir lagt.

  Tid: 4 t
  Pris: Gratis

  Oppfølgingsmøte
  I et oppfølgingsmøte evalueres de gjennomførte tiltakene, det defineres nye ønsker og behov i idrettslaget og det lages nye fremdriftsplaner.

  Tid: 4 t
  Pris: Gratis

  En virksomhetsplan er idrettslagets strategiske plan, den avklarer idrettslagets visjon, virksomhetsidé og tydeliggjør idrettslagets verdigrunnlag. Idrettslagets medlemmer skal være med å bestemme utgangspunktet til en virksomhetsplan, gjennom å definere:

  1. Hva som er klubbens situasjon i dag.
  2. Hvilken fremtid de ønsker for klubben sin.

  Prosessen gjennomføres i idrettslaget og pleier å være over fire til fem kvelder. Styret må være med gjennom hele prosessen og de må involvere så mange som mulig i starten slik at det legges vekt på en felles forståelse av hvordan medlemmene ønsker at idrettslaget skal utvikle seg. Deltakerne i prosessen bør representere alle de ulike delene av klubben, både sportslige ledere, personer i komiteer og utvalg og andre typer lederverv i idrettslaget. Etter hvert i prosessen kan idrettslaget benytte mindre grupper. Når virksomhetsplanen er ferdig bør den vedtas på klubbens årsmøte, slik at idrettslaget kan styre sin egen drift ut fra en felles vedtatt plan.

  Tid: Vanligvis 4-5 kvelder.
  Pris: Gratis
  Prosessen gjennomføres av godkjente veiledere fra særforbund eller idrettskrets.

  Merk!
  Det skal kun lages én virksomhetsplan for fleridrettslag. Det er ikke egne virksomhetsplaner i særidrettsgruppene i et fleridrettslag. Når det er laget en virksomhetsplan for fleridrettslaget, bør gruppene lage sportslige planer og handlingsplaner for sin aktivitet/idrett.

  Video av første kveld av utvikling av virksomhetsplan i Frisk Asker

  Se hva Asker Skiklubbs styreleder Steinar Brustad mente om prosessen

  Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Kort oppsummering av innholdet i kurset:

  Ansvarsoppgaver: 

  • Idrettens regelverk og styrets ansvar
  • Økonomistyring

  Strategioppgaver: 

  • Hva er klubbens forutsetning for å lykkes
  • Har klubben en plan?
  • Hvordan utarbeide en god plan?
  • Hvordan kommunisere planen?

  Ressursoppgaver:

  • Ressurser som virkemiddel til å realisere en plan.
  • Vurdering av ressursbehov
  • Ledelse som sikrer involvering og ivaretar medlemmene.
  • Organisering
  • Effektiv styrearbeid
  • Ansatte i klubben
  • Hvordan utvikle klubben videre?

  Tid: 4 t
  Pris: Etter avtale

  Bedre klubb er et verktøy som skal hjelpe idrettslag til en bedre og enklere hverdag. Bedre klubb hjelper også til med å lage et riktig bilde av hvordan det står til i ditt idrettslag og hva som eventuelt kan gjøres for at idrettslaget skal bli enda bedre.

  I Bedre klubb del 1 får du spørsmål som vil hjelpe deg å ivareta sju grunnleggende ansvarsområder for styret i et idrettslag.

  I tillegg til å sjekke status på disse områdene, får du også den informasjonen du trenger for å kunne score fullt på alle disse områdene. Du finner også relevant kontaktinformasjon der du kan få hjelp til å oppfylle de ulike kriteriene.

  Bedre klubb del 1 er for hovedstyret i idrettslaget.

  Se løsningen på bedreklubb.no

  Les nyhetssaken om nytt digitalt hjelpemiddel skal bidra til å skape bedre klubbutikling 

   

  Ofte er en daglig leder eneste ansatt i et idrettslag og sitter derfor mye alene. For å lage et nettverk av kollegaer i samme posisjon så arrangerer Akershus idrettskrets i et samarbeid med Oslo idrettskrets to daglig leder samlinger i året. En dagssamling og en samling over to dager med overnatting. Samlingene er i stor grad basert på hva de daglige lederne selv melder inn av aktuelle temaer.

  Datoer for daglig leder samlinger blir synlig i kalenderen. 

  Trykk her for å komme til klubbguiden