Gåtur

Sarpsborg og Skiptvet kommuner sier opp Aktiv på dagtid-avtalen fra 01.01.2025

Viken idrettskrets har mottatt oppsigelse av partnerskapsavtalen fra kommunene Skiptvet og Sarpsborg rundt samarbeidstiltaket Aktiv på dagtid. Oppsigelsen av avtalen gjelder fra 2025.Aktiv på dagtid vil fortsette uforstyrret gjennom 2024, og deltakerne nevnte kommuner oppfordres til å nyte godt av tiltaket mens det varer.

Sarpsborg kommune
Administrasjonen i kommunen har besluttet å si opp avtalen grunnet vanskelig økonomisk situasjon. Da det skal kuttes i kulturbudsjettene i kommunen fremover. Deltakelsen i aktiv på dagtid er imidlertid en politisk beslutning, av den grunn tar administrasjonen forbehold om politisk vedtak i saken.

Saken behandles 06.02.2024.


«Fakta om Aktiv på dagtid»
Aktiv på dagtid er et samarbeidstiltak mellom Viken idrettskrets, Østfold fylkeskommune og 11 av kommunene i fylket. Tiltaket er for mennesker mellom 18-67 år og som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet / mottar en ytelse av NAV.

Hovedmålsetningen med tiltaket er å gi nevnte gruppe en mulighet til å være fysisk aktive i et sosialt og lett tilgjengelig miljø. Dette gjennom bl.a å holde deltakeravgiften på et lavt nivå.