Flere aktiviteter åpner fra 10.05

(Oppdatert 31. mai 2021)

Status for de ulike kommuner, vi minner om at deltakerne må sette seg inn i de lokale forskriftene.  

Eventuelle spørsmål om kan rettes til: 
André Hansen 
andre.hansen@idrettsforbundet.no  
90667639