Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vaksenopplæringsmidlar

 

Sjå all informasjon om vaksenopplæringsmidlar her.

Voksenopplæringsmidler

Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrifter, kan få Voksenopplæringsmidler (VO-midler) fra Kompetanse Norge (et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet). ISF mottar årlig VO-midler fra Kompetanse Norge i likhet med andre studieforbund i Norge. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert inn til Kompetanse Norge de to foregående år. ISF fordeler tilskuddet til kursarrangør (alle idrettens organisasjonsledd) etter gitte satser per avholdte kurstime, samt til administrasjon og drift av ISF. Per i dag er timesatsene kr. 88,- og kr. 66,- for timer henholdsvis med og uten kurslærer. Kursene må være registrert og godkjent i kursportalen IdrettsKurs. For å få utbetalt VO-midler og Post 3-midler inneværende år, må kursarrangør ha registrert og godkjent sine kurs i IdrettsKurs innen 10. januar påfølgende år.