Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam i programmene Helse og Forskning. 

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for sårbare og utsatte grupper. 

Helseprosjekter

Forskningsprosjekter