moms_innebandy612.jpg

Momskompensasjon varer- og tenester

Føremålet med ordninga er å kompensere dei meirkostnadar som frivillige organisasjonar har til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordninga på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Heile 5 551 klubbar fekk utbetalt 471,2 millionar kroner i vare- og tenestemomskompensasjon for rekneskapsåret 2018.
 
Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonane er sett til 15. august 2020. Det er frivillig å vere med i ordninga, men NIF tilrår alle å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Talet kan også innrapporterast via Samordna rapportering som er tilgjengelig frå 1. april 2020.
 
Les alt om momskompensasjon her: