team-nor-750.jpg

Idrettstilbud til utviklingshemmede

I Vestland er det 5 idrettslag som tilbyr allidrettsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelse: 

Idrettslag: Hafslo IL                                                                                                        Idrettstilbod: Allidrett, ulike idrettsaktivitetar                                                Aldersgruppe: Born og ungdom                                                                                      Stad og tid: Gymsal Hafslo, torsdagar kl 17.00-18.00                                Kontaktinfo: Katrin Lægreid Nes, e-post katnes@hotmail.no, mobil 957 91 517

Idrettslag: IL Kvernbit
Idrettstilbod: Allidrett for unge vaksne og vaksne med utviklingshemming Aldersgruppe: 16 år og eldre
Stad og tid: Meland Aktiv, trening tysdagar kl 19.00-20.00
Kontaktinfo: Bettina Nordahl, e-post hjensenn@gmail.com, mobil 905 70 217
 
Idrettslag: Sogndal IL                                                                                                      Idrettstilbod: Trimgruppe for deltakarar med utviklingshemming.                              Aldersgruppe: Alle aldrar                                                                                                Stad og tid: Trudvang skule tysdagar kl 19.00                                                              Kontaktinfo: Iren Nordheim, e-post jinordh@online.no, mobil 908 92 83

Idrettslag: Voss IL                                                                                                          Idrettstilbod: Idrettsskule frå haustferien til påskeferien for born/ungdom med funksjonsnedsetting                                                                                                  Aldersgruppe: Born/ungdom i grunnskulen                                                                  Stad og tid: Gullfjordungen skule tysdagar kl 18.00                                                  Kontaktinfo: Beate Osgjerd Rekve, tlf 975 88 006

Idrettslag: Kalandseid IL, i samarbeid med Idrett Bergen sør                                      Idrettstilbod: Tilrettelagt lavterskel-treningstilbod for born med ulike psykiske helseplagar
Aldersgruppe: 9-13 år                                                                                                      Stad og tid: KIL-hallen på Kalandseidet, Osvegen 335 onsdagar kl 16.00-17.00 Kontaktinfo: klubbkoordinator@kalandseid.no

STAR basketballkonseptet for utviklingshemmede, eller som av andre grunner nytter av å spille tilrettelagt basketball. STAR er et tilbud til ungdom og voksne over 13 år. Du kan lese mer på Norges basketballforbunds  nettside her

Kontaktperson i basketballforbundet er kristin.kvalvik@basket.no 

I Vestland er det en klubb som har tilbud til utviklingshemmede.

Idrettslag: Hop Basketball Klubb                                                                          Idrettstilbod: Basketball for personar med funksjonsnedsetjing og personar som treng tilrettelagt trening                                                                                    Aldersgruppe: 16 år og eldre                                                                                        Stad og tid: «Hop stars» trenar i Hophallen i Bergen onsdagar kl 17.30-19.00 Kontaktinfo: Nina Hop, e-post ninahop@online.no, mobil 415 11 198

I Hordaland er det en bocciaserie som har vært organisert av idrettskretsen i mange år. Denne administreres nå av fleridrettsforbundet. Idrettslagene møtes 4-6 ganger i året og spiller kamper mot hverandre og avslutter sesongen med en bankett. Her kan du lese mer om boccia

Kontaktperson er : karsten.olstad@nif.idrett.no 

Idrettslag: Arna Boccia Club                                                                            Idrettstilbod: Boccia for utviklingshemma                                                    Aldersgruppe: 18 år og eldre                                                                                        Stad og tid: Ådnamarka skole, torsdagar kl 18.00-19.00                          Kontaktinfo: Siren Hjortland, mobil 995 13 014
Idrettslag: Askøy Helsesportlag                                                                      Idrettstilbod: Boccia for utviklingshemma                                              Aldersgruppe: Unge vaksne og vaksne                                                                      Stad og tid: Askøyhallen onsdagar kl 17.00-18.00                                      Kontaktinfo: Synnøve Engevik, mobil 413 25 609

Idrettslag: Austrheim Idrettslag                                                                    Idrettstilbod: Boccia for utviklingshemma                                              Aldersgruppe: Unge vaksne og vaksne                                                                      Stad og tid: Austrheimhallen onsdagar kl 18.00-20.00                              Kontaktinfo: Elsa Skare, elsa.skare@bkkfiber.no

Idrettslag: Manger Idrettslag                                                                          Idrettstilbod: Boccia for utviklingshemma                                                      Aldersgruppe: Unge vaksne og vaksne                                                                      Stad og tid: Manger skole måndagar kl 16.30                                                  Kontaktinfo: Tanja Smeding, e-post tanja.smeding@trimtrening.no, mobil 480 38 837

Idrettslag: Nordhordland Ballklubb                                                                  Idrettstilbod: Boccia for utviklingshemma                                                      Aldersgruppe: 20 år og eldre                                                                                        Stad og tid: Nordhordlandshallen torsdagar kl 17.00-18.00                          Kontaktinfo: Helga Marit Færø, mail helgamaritfaro@yahoo.no, mobil: 975 89 174

Idrettslag: Øystese Idrettslag                                                                      Idrettstilbod: Boccia for utviklingshemma                                                      Aldersgruppe: Ungdom, unge vaksne og vaksne                                                      Stad og tid: Øystesehallen tysdagar kl 18.00-19.00                                  Kontaktinfo: Lillian Kvamsøy, e-post lilk@kvam.kommune.no, mobil 488 95 252

Flere bordtennisklubber har åpne tilbud og tar imot alle som ønsker å prøve bordtennis! 

Bordtennis Idrettslag: Bergen Handicapidrettslag (Bergen HIL)                  Idrettstilbod: Bordtennis for alle.                                                            Aldersgruppe: Alle aldrar                                                                                              Stad og tid: Stemmemyren trening for nybegynnarar tysdagar kl 17.00-18.45 Eigne lokale i Kanalveien 90                                                                                          Kontaktinfo: Gunnar Christiansen, e-post gchris1@online.no, mobil 984 52 034

Idrettslag: Stord Bordtennisklubb                                                                  Idrettstilbod: Bordtennis for alle inkludert i ordinære parti                      Aldersgruppe: Alle aldrar                                                                                                Stad og tid: Bordtennishallen, Vikahaugane 21, Stord måndagar kl 17.00 Kontaktinfo: Atle Irgens, e-post atle.irgens@sklbb.no, mobil 997 25 051 Internett: http://www.stordbtk.no/

Idrettslag: IL Fjellkameraterne                                                                    Idrettstilbod: Bordtennis for alle inkludert i ordinære parti                                    Stad og tid: Fyllingsdalen idrettshall                                                          Kontaktinfo: Andreas Berggreen, e-post andreas@bergenkino.no mobil 995 67 692

Idrettslag: Sportsklubben Heros                                                                      Idrettstilbod: Bordtennis med trening for alle                                               Aldersgruppe: 7-15 år og 16 år og eldre                                                                  Stad og tid: 7-15 år tysdagar, onsdagar og torsdagar kl 17.00-18.30 16 år og eldre tysdagar og torsdagar kl 18.30-22.00 og onsdagar kl 18.30-20.00 Fredagar open trening kl 17.00-21.00. Alle treningane er i Haukelandshallen                      Kontaktinfo: Leiar Don Alexander, e-post don-alexander@outlook.com, mobil 416 63 975

Idrettslag: Hardanger bordtennisklubb                                                            Idrettstilbod: Bordtennis for alle, inkludert i ordinære parti                      Aldersgruppe: Born, ungdom og vaksne                                                                  Stad og tid: Norheimsund, trening alle dagar                                            Kontaktinfo: Jack Feng, e-post hardangerbtk@gmail.com, mobil 968 59 349

Idrettslag: Fyllingen Bowling Club                                                                  Idrettstilbod: Bowling for utviklingshemma                                                  Aldersgruppe: 12 år og eldre                                                                                        Stad og tid: Bergen bowlingsenter på Sandsli to onsdagar i månaden kl 17.00-19.00 Kontaktinfo: Anne Bjørlykke, e-post anne.bjorlykke@gmail.com, mobil 959 96 33

Her kan du lese mer om paradans i Norges danseforbund. 

Kontaktperson i danseforbundet er: torerling@danseforbundet.no 

Idrettslag: Bergen Vest Danseklubb                                                                    Idrettstilbod: Dans for born og ungdom med funksjonshemming                    Aldersgruppe: Born og ungdom                                                                                    Stad og tid: Godvik i Bergen tysdagar kl 17.15 for born og kl 18.00 for ungdom Kontaktinfo: Arve Tonning, e-post bvd@bvdanseklubb.com, mobil 411 86 504

EnkelJympa er Friskis&Svettis sitt konsept med trening til musikk tilrettelagt for ungdom og voksne med utviklingshemming. Her kan du lese mer om enkeljympa

Kontaktperson i Norges fleridrettsforbund- Friskis&Svettis er: anne.ottestad@friskissvettis.no  

Idrettslag: Friskis & Svettis Bergen                                                                Idrettstilbod: Trening til musikk tilrettelagd for ungdom og vaksne med utviklingshemming                                                                                            Aldersgruppe: 13 år og eldre                                                                                         Stad og tid: Energisenteret på Haukeland sjukehus i Bergen, måndagar kl 18.00-19.00                                                                                                                        Kontaktinfo: Cathrine Nøttingnes, e-post cathrine.nottingnes@helse-bergen.no mobil 924 44 142

Idrettslag: Bergens Fekteklubb                                                                     Idrettstilbod: Fekting for alle, inkludert i ordinært fektetilbod                 Aldersgruppe: Born 7-12 år                                                                                          Stad og tid: Haukelandshallen, tysdagar, onsdagar og torsdagar kl 18.00-19.30 Kontaktinfo: Bjørn Faye, e-post bjorn.faye@gmail.com/info@bergensfekteklubb.org mobil 957 61 241

Friidrett er en allsidig idrett med varierte og spennende øvelser innen løp/racing, hopp og kast, og du vil ganske sikkert finne en øvelse som passer deg, uansett ditt funksjonsnivå og dine ambisjoner. Her kan du lese mer om parafriidrett.

Friidrett Grand Prix er en serie med friidrettsstevner for ungdom og unge voksne med utviklingshemninger. Les mer om det her

Kontaktperson i Norges friidrettsforbund er:runar.steinstad@friidrett.no 

Idrettslag: IL Gneist                                                                                          Idrettstilbod: Friidrett for born og ungdom med utviklingshemming            Aldersgruppe: 6-30 år                                                                                                   Stad og tid: Fana stadion i Bergen, laurdagar kl 12.30-13.30                      Kontaktinfo: Lars Arve Røssland e-post larsarve.rossland@gmail.com mobil 908 93 452

Tilrettelagt fotball er for spillere som har en funksjonsnedsettelse, eller som ikke finner seg til rette på ordinære tilbud. 

Du kan lese mer om tilrettelagt fotball i NFF Sogn og Fjordane her

Kontaktperson i NFF Sogn og Fjordane: henrik.furebotn@fotball.no   

Du kan lese mer om tilrettelagt fotball i NFF Hordaland her

Kontaktperson i NFF Hordaland: lisbethadolfsen.voldsund@handball.no 

 

Tilrettelagte fotballtilbud i NFF Sogn og Fjordane: 

Idrettslag: Stryn fotball                                                                                                  Idrettstilbod: Tilrettelagd fotball                                                                                    Aldersgruppe: Unge vaksne og vaksne                                                                          Stad og tid: Torsdagar kl 16.00-17.00. Vinterhalvåret: Gymsalen på Styn ungdomsskule og sommarhalvåret ute på Stryn stadion                                Kontaktinfo: John Os, e-post, post@stryn-fotball.com, mobil 993 87 441 
Idrettslag: Dale IL                                                                                              Idrettstilbod: Fotball for alle                                                                                          Aldersgruppe: Frå 14 år og oppover                                                                                Stad og tid: Fjalerhallen, onsdagar kl 18.00-19.00                                                        Kontaktinfo: Ingeborg Tysnes, e-post ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no 

Idrettslag: Sogndal fotball, Sogndal united                                              Idrettstilbod: Tilrettelagd fotball har 2-4 samlingar i året                      Aldersgruppe: Frå 16 år, men yngre kan vere med                                    Kontaktinfo: Iren Nordheim, e-post jinordh@online.no, mobil 908 92 834

 

Oversikt over tilrettelagte fotballtilbud i NFF Hordaland: 

 

 

Tilrettelagt håndball er for alle med nedsatt funksjonsevne eller som av andre årsaker ikke finner seg til rette på det ordinære håndballtilbudet. 

Tilrettelagt håndballtilbud i region vest består av barnelag , og ungdom-voksenlag. Disse møtes gjennom sesongen og spiller kamper. 

Her kan du lese mer om tilbudet i Håndballforbundet Region Vest 

Kontaktperson i NHF Region Vest er : Susanne Hatland Mikalsen; e-post susanne.mikalsen@handball.no  

Her er oversikt over klubber i region vest (Hordaland og Sogn & Fjordane som har tilrettelagt håndballtilbud) 

 

Idrettslag: Bergen Judo Klubb                                                                                Idrettstilbod: Superjudo for born med særskilde behov                                  Aldersgruppe: 7-12 år                                                                                                      Stad og tid: Fjøsangerveien 38A i Bergen, torsdagar kl 17.45-18.30                  Kontaktinfo: Silje Bakke, e-post silje.ljosland.bakke@gmail.com, mobil 402 03 298

Klatring for alle! Mange klatreklubber legger til rette for klatring for mennesker med funksjonsnedsettelse i ordinære klatreparti. 

Les mer om paraklatring på klatreforbundes nettsider

Ta kontakt med din lokale klatreklubb, eller med kontaktperson i Norges klatreforbund kjersti@klatring.no 

Idrettslag: Alver klatreklubb                                                                                          Idrettstilbod: Klatring for alle                                                                                        Aldergruppe: 5-13 år                                                                                                      Stad og tid: 6 ulike barnegrupper. Se info på https://www.alverklatreklubb.no/  Kontaktinfo: Linda Skarsten, e-post alver.klatreklubb@gmail.com 
Idrettslag: IL Gneist- stjerneklatring                                                                              Idrettstilbod: Klatregruppe med instruktør                                                        Aldersgruppe: 10 år og eldre                                                                                        Stad og tid: Sandslihallen i Bergen, onsdagar kl 17.30-19.00                          Kontaktinfo: Brit Helen Simmenes brithelen@hotmail.com 

Idrettslag: Idrett Bergen Sør og IL Gneist                                                            Idrettstilbod: Klatring for personar med autisme og ADHD                                    Aldersgruppe: 6-17 år Stad og tid: Sandslihallen i Bergen måndagar og torsdag kl 15.30-18.30 fleire grupper, alle gruppene har 1 time kvar                        Kontaktinfo:Brit Helen Simmenes brithelen@hotmail.com 
Idrettslag: Sogndal idrettslag-Klatring                                                            Idrettstilbod: Paraklatring                                                                                    Aldersgruppe: Ungdom og vaksne                                                                                    Stad og tid: Fredagar                                                                                                      Kontaktinfo:Paraklatring Sogndal Klatreklubb skk.paraklatring@gmail.com 

 Paraorientering

Det finnes tilbud med orientering både som egenorganisert aktivitet via turorientering stolpejakt, og som aktivitet organisert som klubbtreninger og nærkonkurranser/løp.Turorientering og stolpejakt er poster og stolper som skal finnes i nærmiljøet og/eller skogen ved hjelp av kart. Tilbudet tilbys i sommerhalvåret, som regel fra påsketider og ut oktober. Se hver enkelt arrangør for når tilbudet er tilgjengelig. Postene og stolpene kan besøkes når man vil og så mange ganger man vil.

Innenfor turorientering og stolpejakt brukes fargegraderingen grønn – blå – rød – svart, der grønn er de enkleste postene/stolpene, mens svart de mer utfordrende postene/stolpene. De grønne skal kunnes nås med rullestol/barnevogn, men det finnes lokale variasjoner. Innenfor turorientering kan man sjekke om turen egner seg for rullestol ved å se etter rullestoltegnet på nettsidene. Mer info om graderingene finnes her: http://orientering.no/media/filer_public/19/f8/19f87209-8da6-43de-b89d-9029e40cc81f/gradering_turorientering_for_brukere-_mars_2018.pdf 

Stolpejakten bruker følgende gradering:

  • GRØNN – veldig enkel, kan nåes med sykkel og rullestol
  • BLÅ – enkel
  • RØD – medium
  • SVART – vanskelig

Klubborganisert aktivitet er treninger og nærkonkurranser som arrangeres på bestemte tidspunkt. Mer info om hver av klubbaktiviteten finnes under hver klubb.

I tillegg til klubbene har Hordaland orienteringskrets har laget en fin hjemmeside som du kan finne aktuell info under: https://www.hokorientering.no/

Kontaktperson i Norges Orienteringsforbund er: LoneKarin.Brochmann@orientering.no 

Idrettslag: Askøy Orienteringslag                                                                Idrettstilbod: Turorientering, stolpejakt og idrettslagtreningar. Idrettslagstreningane eignar seg for gåande, og ønskjer du å starte, ta kontakt med leiar.                                                                                                            Kontaktinfo: Leiar Bjørge Solli, e-post leiar@askoyol.no, mobil 916 14 242 Tur-orientering https://turorientering.no/askoy/ Stolpejakt https://stolpejakten.no/omraader/askoy

Idrettslag: Fana IL, orientering                                                                    Idrettstilbod: Turorientering med grøne, blå, raude og svarte turar                    Kontaktinfo: fanaturo@gmail.com                                                                              Tur-orientering https://turorientering.no/fana/

Idrettslag: Fitjar Idrettslag, orientering                                                          Idrettstilbod: Stolpejakt og lokal treningskarusell med ulike tilbod Treningskarusellen eignar seg for gåande                                                    Kontaktinfo: Øyvind Skålevik, e-post: oskalevik@gmail.com, mobil 909 49 958 Stolpejakt https://stolpejakten.no/omraader/fitjar

Idrettslag: IL Kvernbit, orientering                                                            Idrettstilbod: Turorientering med enkle nybegynnarløyper og lokale løp i nærmiljøet i sommarhalvåret. Dei lokale løpa eignar seg for gåande. Ønskjer du å starte, ta kontakt med leiar.                                                                            Kontaktinfo: Bente B. Corneliussen, e-post: bente.truls@gmail.com, mobil 900 46 989                                                                                                                             Tur-orientering https://turorientering.no/kvernbitil/

Idrettslag: IL Gneist, orientering                                                                      Idrettstilbod: Idrettslagtreningar som eignar seg for gåande. Ønskjer du å starte med orientering, ta kontakt med leiar.                                                               Kontaktinfo: Leiar Sturle Nordeide, e-post: orientering@gneist.no, mobil 452 96 098 Hjemmeside https://www.hokorientering.no/gneist

Idrettslag: Odda Orienteringslag                                                                    Idrettstilbod: Stolpejakt og treningsaktivitet kvar veke. Informasjon om treningane blir lagt ut på Facebook. Ønskjer du å starte, ta kontakt med leiar på e-post                                                                                                                    Kontaktinfo: Eivind Tokheim, e-post eivind.tokheim@haugnett.no Stolpejakt https://stolpejakten.no/omraader/odda

Idrettslag: Os Orienteringsklubb                                                                      Idrettstilbod: Turorientering Kontaktinfo: leder@osok.no                                      Tur-orientering https://turorientering.no/osok/

Idrettslag: Stord Orienteringslag                                                                                   Idrettstilbod: Turorientering som passar for gåande                                    Kontaktinfo: stord.orientering@sklbb.no                                                                    Tur-orientering https://turorientering.no/stord/

Idrettslag: Sveio Orienteringslag                                                                      Idrettstilbod: Turorientering, også grøne turar som passar for rullestol             Heimeside: https://sveiool.org/ Tur-orientering https://turorientering.no/sveio/turer/2019/
Idrettslag: Sogndal IL, orientering                                                                   Idrettstilbod: Turorientering, grøne turar, nærløp/treningsløp ein dag i veka (varierande tilkomme, som regel ikkje for rullestol), verdas orienteringsdag mogleg for alle.                                                                                                   Kontaktinfo: Leiar Jorunn Aa Albretsen, e-post jorunn.kristin@online.no Turorientering https://turorientering.no/sogndalil/

Idrettslag: Veten IL, orientering                                                                         Idrettstilbod: Treningsløp kvar veke i samarbeid med Markane IL. Treningsløypa passar for gåande. Ønskjer du å starte, ta kontakt med leiar i o-gruppa. Kontaktinfo: Ivar Bergset, ivar.bergset@antenor-otg.com

Idrettslag: Varegg Fleridrett, orientering                                                       Idrettstilbod: Idrettslagstreningar. Ønskjer du å starte med orientering, ta kontakt med parakontakt for o-gruppa                                                          Kontaktinfo: Ingunn Martinsen, e-post ingunn.martinsen@gmail.com

Idrettslag: TIF Viking, orientering                                                                    Idrettstilbod: Turorientering og treningar for born ein gong i veka. Turorientering følgjer fargegraderinga for turorientering og treningane for born passer for gåande.                                                                                                        Turorientering: https://turorientering.no/tifviking/

Idrettslag: Voss IL, orientering                                                                    Idrettstilbod: Turorientering som følgjer fargegradering, stolpejakt, lynkurs i orientering i mai og Finn fram dag 26. april. Meir info på idrettslaget si heimeside. Turorientering: https://turorientering.no/voss/ Stolpejakt: https://stolpejakten.no/omraader/voss

Idrettslag: Kvernbit IL, padling                                                                          Idrettstilbod: Padling for alle                                                                        Aldersgruppe: Alle aldrar                                                                                              Stad og tid: Torsdagar Kontaktinfo: Audun Håland, mobil 970 33 236

Idrettslag: Nordhordland padleklubb                                                                  Idrettstilbod: Lågterskelpadling                                                                        Aldersgruppe: Alle                                                                                                          Stad og tid: Flatøyosen onsdagar kl 17.00-19.00 Kontakinfo: Mats Korneliussen, e-post postnhp@gmail.com mobil 993 41 206

Idrettslag: Epona Rideklubb                                                                                Idrettstilbod: Riding for menneske med funksjonsnedsetting                            Aldersgruppe: Born og unge                                                                                          Stad og tid: Unneland i Arna, laurdagar kl 11:00-12:00                                        Kontaktinfo: mobil 954 80 662, e-post eponarideidrettslag@hotmail.com

Idrettslag: Bergen Stupeklubb                                                                                  Idrettstilbod: Kurs for born og unge med ulike funksjonsnedsettingar              Aldersgruppe: Born og unge                                                                                          Stad og tid: ADO Arena i Bergen torsdagar kl 17.30-19.00                                    Kontaktinfo: Claus Gundersen, e-post dagligleiar@bergen-stupeklubb.no mobil 901 66 005

Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. Det handler ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN gjøre i vann! ALLE kan bevege seg i vann og alle kan føle mestring i vann!

Les mer om parasvømming her

Kontaktperson i Norges Svømmmeforbund: Kristin.Homb@svomming.no 


Idrettslag: Åstveit svømmeklubb

Idrettstilbud: Svømming, svømmetrening og svømmeopplæring

Aldersgruppe 7-17 år 

Sted og tid: Rolland skole, Bergen torsdager 18.00-19.25 (40 minutt per gruppe)

Kontaktinfo: Linda Farestvedt, epost farestvedt.linda@gmail.com, tlf 992 60 925

 

Idrettslag: Askøy helsesportslag

Idrettstilbud: Bading/svømming for utviklingshemmede

Aldersgruppe: Alle aldrer

Sted og tid: Askøt terapibad tirsdager 18.30-20.00

Kontaktinfo: Synnøve Engevik, e-post sengevik@gmail.com, mobil 413 25 609

 

Idrettslag: Bergen Vest Svømmeklubb

Idrettstilbud: Kurs for ungdom med funksjonsnedsettelser

Aldersgruppe: 11-17 år 

Sted og tid: Loddefjord skole onsdager 

Kontaktinfo: info@bvsk.no, tlf 989 01 841

 

Idrettslag: Førde IL- symjing

Idrettstilbud: Svømming

Aldersgruppe: Alle

Sted og tid: Førdehuset, fredager

Kontaktinfo: Øystein Erland, e-post, oystein.erland@enivest.net 

 

Idrettslag: Bergen Taekwon-Do klubb                                                            Idrettstilbod: Taekwon-Do, selvforsvar for alle                                        Aldersgruppe: Alle                                                                                                            Stad og tid: Haukelandshallen St. Olavs vei 50, 5052 Bergen, avdelingar i alle bydelar                                                                                                                  Kontaktinfo: e-post kontakt@btkd.no, mobil 452 21 226, www.btkd.no

Idrettslag: Askøy Taekwon-Do klubb                                                                Idrettstilbod: Taekwon-Do, sjølvforsvar for alle                                        Aldersgruppe: Alle                                                                                                            Stad og tid: Hauglandsvegen 17, 5310 Haugland                                              Kontaktinfo: e-post ove@btkd.no, www.atkd.no, mobil 995 38 504

Idrettslag: Fana Taekwon-Do klubb                                                                    Idrettstilbod: Taekwon-Do, sjølvforsvar for alle                                                Aldersgruppe: Alle                                                                                                            Stad og tid: Aurdalslia 201, 5253 Sandsli                                                        Kontaktinfo: e-post fim@equinor.no, mobil 997 92 674, www.fanatkd.no

Idrettslag: Os Taekwon-Do klubb                                                                      Idrettstilbod: Taekwon-Do, sjølvforsvar for alle                                              Aldersgruppe: Alle                                                                                                            Stad og tid: OsBadet, Idrettsvegen 39, 5200 Os                                                Kontaktinfo: e-post janrunesund@gmail.com, mobil 975 80 979, www.os.ntkd.no

Idrettslag: Sotra Taekwon-Do klubb                                                                Idrettstilbod: Taekwon-Do, sjølvforsvar for alle                                                Aldersgruppe: Alle                                                                                                            Stad og tid: Sartor Storsenter, 5353 Straume                                                  Kontaktinfo: e-post sturle@sotratkd.no, mobil 951 94 120, www.sotratkd.no

Idrettslag: Stord Taekwon-Do klubb                                                                  Idrettstilbod: Taekwon-Do, sjølvforsvar for alle                                              Aldersgruppe: Alle                                                                                                            Stad og tid: Leirvik skule, Vikabrekko51, 5411 Stord                                        Kontaktinfo: e-post trude.mathiesen@hotmail.no, mobil 470 18 230, www.stordtkd.no

Idrettslag: Voss Taekwon-Do klubb                                                                  Idrettstilbod: Taekwon-Do, sjølvforsvar for alle                                              Aldersgruppe: Alle                                                                                                            Stad og tid: Voss                                                                                                              Kontaktinfo: e-post jskutle@gmail.com, mobil 907 26 311, www.vosstkd.no

Her kan du gå inn på Norges Gymnastikk-og Turnforbund sine nettsider og lese mer om paraturn  

Ønsker du å starte med turn? Ta kontakt med din lokale klubb eller med kontaktperson for paraturn i forbundet irina.solem@gymogturn.no 

 I Vestland er det noen klubber som tilbyr egne parti innenfor paraturn.

Idrettslag: Sotra SK, Turn & Dans                                                                      Idrettstilbod: Turn og leik for born og unge med ulike funksjonsnedsettingar Aldersgruppe: Paragym frå 4 år og paraturn frå 6 år                                                    Stad og tid: Sotra turnhall                                                                                  Kontaktinfo: Kjersti Andersen, e-post kjersti9207@gmail.com


Idrettslag: Øystese IL                                                                                            Idrettstilbod: Teppecurling for utviklingshemma                                                  Aldersgruppe: Ungdom, unge vaksne og vaksne                                                          Stad og tid: Øystesehallen, siste tysdag kvar månad kl 18.00-19.00            Kontaktinfo: Lillian Kvamsøy, e-post lilk@kvam.kommune.no, mobil 488 95 252

Idrettslag: TIF Viking--volleyball                                                                                                          Idrettstilbod: Diamantvolleyball for utviklingshemmede                                                                  Aldersgruppe: 10-16 år                                                                                                                                    Stad og tid: Ta kontakt med trener                                                                                                            Kontaktinfo: Inge Birkeland  volleyball@tifviking.no