tilrettelegge-idrett-og-fysisk-aktivitet-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse.jpg

Oversikt paraidrettstilbud i Vestland

Her er en oversikt over paraidrettstilbud i Vestland . Det er fire hovedmålgrupper som er definert innenfor paraidrett. Klikk på målgruppen, så får du deretter oversikt over de ulike idrettstilbudene.