Tilsette

Knut Songve
Knut Songve
Organisasjonssjef

Daglig ledelse

Heidi Hatlen
Heidi Hatlen
Rådgiver organisasjon

Organisasjonssaker
Medlemssystem/klubbadmin
Opptak, nedleggelse og endringer idrettslag
Politiattest
Dispensasjonssøknader
Momskompensasjon oppfølging og kontroll
Tilskuddsordninger/Lokale aktivitetsmidler
Idrettsmerket

Narve Heggheim
Narve Heggheim
Rådgjevar anlegg

Regional anleggsplan
Spillemiddelfordeling
Høringer anleggspolitikk
Anleggskurs, seminar og konferanser
Idrettsrådsoppfølging

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag

Barneidrett
Ungdomsidrett
Allidrett
Klubbutvikling

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling

Klubbutvikling
Kurs, prosesser
Veilederutdanning og -oppfølging
Trygg på trening
Kontaktperson ISF regionalt

Anne-Kristine Aas
Anne-Kristine Aas
Seniorrådgiver/prosjektleder

Idrettsråd
Verdiarbeid
Styrings- og ressursgrupper

 

Grethe Hillestad
Grethe Hillestad
Rådgiver

Idrett og skolesamarbeid
Arrangement
Inkludering flerkulturelle
Gaming og e-sport

 

Aida Husic Dahlen
Aida Husic Dahlen
Rådgiver Paraidrett

Tilrettelegging
Inkludering
Kompetanseutvikling

Helene Fraas
Helene Fraas
Rådgiver inkludering flerkulturelle

Janne Landås
Janne Landås
Rådgiver kommunikasjon

Kommunikasjon
Digitalisering
Arrangement
Personvern/GDPR

Erling Benjaminsen
Erling Benjaminsen
Økonomikonsulent

Regnskapstjenester
Forvaltning tilskuddsordninger
Medlemssystem/klubbadmin

Ole Nilsen
Ole Nilsen
Økonomikonsulent

Regnskapsføring idrettskretsen, Olympiatoppen Vest og Idrettscampus Bergen
Regnskapsføring idrettslag
Kurs og rådgiving