Illustrasjon

Leige av møtelokale

På Idrettens Hus, Brann stadion har idrettskretsen 4 møtelokaler som vi leige ut til møter.

Utstyr
Alle møtelokala har projektor, lerret og gratis WiFi
C-lokale har TV (55 tommer) med HDMI kabel

Pris tilhørande NIF-organisasjonen
A-lokale (40 personar) kr. 110,- pr. time
B-lokale (16 personar) kr. 85,- pr. time
C-lokale (20-25 personar) kr. 100,- pr. time
Styrerom (14 personar) kr. 100,- pr. time.

Pris for dei utanfor NIF-organisasjonen
A-lokale (40 personar) kr. 400,- pr. time
B-lokale (16 personar) kr. 250,- pr. time
C-lokale (20-25 personar) kr. 300,- pr. time
Styrerom (14 personar) kr. 300,- pr. time

Ta kontakt med Heidi Hatlen på telefon 55 59 58 00 eller e-post: vestland@idrettsforbundet.no for å bestille møtelokale.

A-lokale
A-lokalet Idrettens Hus.jpg
B-lokale
C-lokale