Tilsette

Knut Songve
Knut Songve
Organisasjonssjef

Daglig ledelse

Heidi Hatlen
Heidi Hatlen
Sekretær

Organisasjonssaker
Opptak, nedleggelse og endringer IL/IR
Dispensasjonssøknader
Momskompensasjon oppfølging og kontroll
Tilskuddsordninger/Lokale aktivitetsmidler
Idrettsmerket

Narve Heggheim
Narve Heggheim
Anleggs- og utviklingskonsulent

Regional anleggsplan
Spillemiddelfordeling
Høringer anleggspolitikk
Anleggskurs, seminar og konferanser
Idrettsrådsoppfølging

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Idrettsfagleg konsulent

Barneidrett
Klubbutvikling
Ungdomsidrett
Støtteordning/spelemidlar utstyr idrettsskular
Arrangement

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Utdanningskonsulent

Klubbutvikling
Kurs, prosesser
Veilederutdanning og -oppfølging
Trygg på trening
Kontaktperson ISF regionalt

Anne-Kristine Aas
Anne-Kristine Aas
Seniorrådgiver/prosjektleder

Idrettsråd
Verdiarbeid

 

Grethe Hillestad
Grethe Hillestad
Utviklingskonsulent

Idrett og skole
Arrangement
Inkludering flerkulturelle

Thea Lunde Christiansen
Thea Lunde Christiansen
Fagkonsulent paraidrett - idrett for funksjonshemmede

Paraidrett

Kurs- og kompetanseutvikling
Gjennomføring av tiltak
Tilskuddsordninger
Høringer planverk

Janne Landås
Janne Landås
Informasjonskonsulent

Kommunikasjon
Digitalisering
Arrangement
Personvern/GDPR

Erling Benjaminsen
Erling Benjaminsen
Økonomikonsulent

Regnskapstjenester
Forvaltning tilskuddsordninger

Ole Nilsen
Ole Nilsen
Økonomikonsulent

Regnskapsføring idrettskretsen, Olympiatoppen Vest og Idrettscampus Bergen
Regnskapsføring idrettslag
Kurs og rådgiving

Vilde Næss Brodahl
Vilde Næss Brodahl
Energikonsulent i skjæringspunktet mellom sykehus, kommune og idrett

Sikre overgangene mellom tjenestenivå slik at kunnskap om hvordan aktiviteter kan tilpasses og tilrettelegges videreføres fra behandlingstilbud på sykehuset til kommunen og/eller idrettslag som barnet/ungdommen tilhører eller ønsker å komme inn i.

40% stilling i perioden 1. mai 2021 - 28. februar 2023.