Styret 2020-2022

Nils R. Sandal
Nils R. Sandal
Styreleiar

Breimsbygda IL

Anne-Grethe Naustdal
Anne-Grethe Naustdal
Nestleiar

Tambarskjelvar Idrettslag

Jarl Svanberg
Jarl Svanberg
Styremedlem

Kjøkkelvik IL

Aina M. Steinsland
Aina M. Steinsland
Styremedlem

Nordre Holsnøy IL

Lilly Schøyen
Lilly Schøyen
Styremedlem

Songdal Idrettslag

Robert André Teikari
Robert André Teikari
Styremedlem

Sveio Karateklubb

Oddny Grete Njøten
Oddny Grete Njøten
Styremedlem

Stryn Turn og Idrettslag

Trond Olav Magnussen
Trond Olav Magnussen
Varamedlem

Stanghelle Idrettslag

Tone Stavland
Tone Stavland
Varamedlem

Bremnes Idrettslag