Strategiske satsingsområde Vestland idrettskrets 2020-2024

Strategiske satsingsområde Vestland idrettskrets 2020-2024. Vedtatt på idrettskretstinget 22.6.2020.