Styret i Vestland idrettskrets 2020-2022
Styret i Vestland idrettskrets 2020-2022

Protokollar og rapportar

Styreprotokoll 01/21 - 16. januar

Styreprotokoll 02/21 - 15. februar

Styreprotokoll 03/21 - 25. mars

Styreprotokoll 04/21 - 3. mai

Styreprotokoll 05/21 - 25. mai

Styreprotokoll 06/21 - 18.-19. juni

Styreprotokoll 07/21 - 7. september

Styreprotokoll 08/21 - 30. oktober

Styreprotokoll 09/21 - 26. november

Styreprotokoll 01/20 - 4. januar 

Styrreprotokoll 02/20 - 8. februar

Styreprotokoll 03/20 - 19. mars

Styreprotokoll 04/20 - 2. april

Styreprotokoll 05/20 - 21. april

Styreprotokoll 06/20 - 5. mai

Styreprotokoll 07/20 - 4. juni

Styreprtokoll 08/20 - 7. september

Styreprotokoll 09/20 - 24. oktober

Styreprotokoll 10/20 - 30. november