Lov for idrettskretsen

Vedtatt på det konstituerende idrettskretstinget 09.11.2019. Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015, revidert av Idrettsstyret 28.09.2017.