Ledig stilling som energikonsulent i skjæringspunktet mellom sykehus, kommune og idrett

Ledig stilling som energikonsulent i skjæringspunktet mellom sykehus, kommune og idrett

Gjennom støtte fra Stiftelsen DAM og samarbeid i Idrettsklynge Vest skal vi de neste to årene gjennomføre prosjektet Energikonsulenter. Det skal ansettes Energikonsulent i tre ulike organisasjoner med felles fokus på fysisk aktivitet og idrett som mestringsarena for barn og unge; Helse Bergen, Bergen kommune og Vestland idrettskrets.

Energikonsulentene skal samarbeide på tvers for å gi barn og unge med særskilte behov økt mulighet til fysisk aktivitet og mestring individuelt eller sammen med jevnaldrende.

Dette er et engasjement i 40% stilling for tidsperioden 1. mai 2021 - 28. februar 2023

Søknadsfrist: 26. april

Se stillingsannonse her