Presentasjonar frå temakveldar og fagsamlingar

Her legg vi ut presentasjonar vi har fått løyve til å dele frå fagsamlingar og temakveldar i regi av Vestland idrettskrets. Det aktuelle er fellesidrettslege tema (til dømes ernæring og skadeforebygging).