Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Leiarkurs for ungdom

Bilde_Lederkurs ungdom november 2019.png

Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg mer i idrettslag? Har du lyst til å bli en bedre leder?

 

Gjennom en lærerik og intens helg har du, sammen med andre ungdommer, muligheten til å lære mye om hvordan du kan bli en bedre leder.

Kurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutningene tas. Samtidig vil de få lære mer om kommunikasjon og ledelse, med mål om å utvikle seg som ledere. Lederkurs for ungdom kan være starten på en karriere som idrettsleder!

Dette er et kurs rettet mot ledelse og må ikke forveksles med trenerkurs. Se særforbundenes nettsider for trenerkurs. Når det er skrevet så er det mange elementer trenere kan ta med seg fra kurset, som ledelse, kommunikasjon, bygge selvtillit og selvfølelse, med mer. 

Forrige kurs høsten 2019 har oppfølgingssamling 30. mai 2020. Se mer informasjon under Generell informasjon om kurset.

Neste kurs arrangeres 16-18. oktober, 2020 i Bergen. Oppfølgingsamling 18. april 2021. Påmelding er åpnet via skjema her.

I 2021 vil kurset avholdes i Førde.

  Målet for «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Her skal de få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i egen klubb.

  Målgruppe 
  Ungdom i alderen 15-19 år som er medlem av idrettslag og ønsker å utvikle seg som idrettsledere. Det er en fordel om de har oppgaver i klubben (styreverv/utvalg) eller ønsker å ta en aktiv rolle i klubben.

  Organisering
  25 timer fordelt på to deler. Første del er en helg på 19 timer og er med overnatting. Andre del er en lørdag eller søndagssamling og er på 6 timer. I tillegg kommer praksis i klubb. Det kreves 100% oppmøte for å få deltakerbevis. Du melder deg på begge samlingene ved påmelding og får diplom som kan brukes i f.eks. jobbsøknader.

  1. samling

  • Bli kjent
  • Selvbilde, selvtillitt og selvfølelse
  • Deg som rollemodell
  • Medlemmet i sentrum
  • Deg som ressurs
  • Fra mål til handling
  • Kommunikasjon
  • Presentasjonsteknikk

  Praksis 
  Alle deltakerne skal mellom de to samlingene presentere hva man har vært med på og lært første kurshelg på møte med styret i laget/klubben. Utover dette forventes minst 10 timer med praksis, f.eks.:

  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter – idrettslige og/eller sosiale
  • Lage ungdomsgruppe i laget/klubben
  • Være aktiv deltaker i utvalgs-/styremøter

  2. samling

  • Evaluering av handlingplan og gjennomført praksis
  • Erfaringsutveksling
  • Videre engasjement og rolle i idrettslaget

  Krav til klubben
  Klubben må ha en person som følger aktivt opp ungdommene og hjelper med å tilrettelegge for praksis. Det er flott om klubben dekker utgiftene til ungdommene som deltar for klubben.

  Forventninger til deltakerne
  Det forventes at deltakerne er aktive i klubben, enten som utøvere, trenere eller i annen rolle og bruker det de lærer på kurs til å utvikle klubben. Kurset er rus- og alkoholfritt og brudd på det medfører hjemsendelse for egen regning. 

  Kostnad
  Kursdeltakelse koster 1500,- per deltaker som inkluderer overnatting 2 netter i dobbelt eller trippelrom, bevertning og samlingene. Dersom deltakere ikke møter til kurset uten å ha varslet arrangør vil klubben måtte dekke alle de faktiske kostnader som er påløpt. Klubben må også dekke alle kostnader som påløper dersom deltakere sendes hjem på grunn av regelbrudd underveis i kurshelgene.

  Dokumenter (ikke oppdatert for 2020 kurset enda. Kommer snart)
  Informasjonsskriv til deltaker
  Informasjonsskriv til idrettslag
  Pårørendeinformasjon over 18 år
  Samtykkeskjema under 18 år

  Vestland idrettskrets

  Martin Uthaug
  martin.uthaug@idrettsforbundet.no
  mobil 975 38 679